Tìm hiểu những trường hợp làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài được cấp phép

Rất nhiều người nước ngoài tới Việt Nam và muốn được cấp thẻ tạm trú để có thể ở lại trong một khoảng thời gian dài nhất định. Vậy trường hợp nào phù hợp và được cấp phép khi làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài? Đây là vấn đề rất đáng được quan tâm.

1. Trường hợp làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài được cấp phép

– Đối với người nước ngoài thuộc những đơn vị, cơ quan ngoại giao. Hoặc làm tại những đơn vị thuộc Liên Hiệp Quốc, các tổ chức quốc tế. Những người là gia đình, vợ chồng và con dưới 18 tuổi cũng sẽ được cấp thẻ tạm trú. Với ký hiệu là NG3.

– Cấp phép làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài có thị thực đủ điều kiện. Ví dụ như LV1, LV2, ĐT, NN2, PV1, ….Luật Nhập Cảnh quy định đây là những người nước ngoài sẽ được cấp thẻ tạm trú. thẻ tạm trú sẽ có ký hiệu tương đương với thị thực của người đó.

thẻ tạm trú được cấp phép trong những trường hợp theo luật định

Ý nghĩa của từng ký hiệu thị thực (cấp thẻ tạm trú ký hiệu tương tự) như thế nào?

– Ký hiệu LV1: Được cấp thị thực, tạm trú cho những cơ quan, phòng ban cùng những đơn vị trực thuộc Trung ương. Ngoài ra còn có Chính phủ, Quốc hội hay những người thuộc Kiểm toán Nhà nước, Viện kiểm sát nhân dân,…

– Ký hiệu LV2: Được cấp cho những người làm việc trong những tổ chức và đơn vị liên quan tới chính trị, xã hội.

– Ký hiệu ĐT: Được phép cấp đối với những chủ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Hoặc những người nước ngoài làm nghề luật sư tại Việt Nam

– Ký hiệu NN1: Dành cho những người là Trưởng các phòng đại diện hay những dự án của quốc tế hay những đơn vị phi chính phủ quốc tế.

– Ký hiệu NN2: Được cấp cho những người nước ngoài đứng đầu những đơn vị văn phòng tài chính, đại diện hay những tổ chức chuyên môn về lĩnh vực văn hóa hay kinh tế,…

– Ký hiệu NN3: Được cấp cho những thành viên thuộc tổ chức phi chính phủ và các văn phòng đại diện. Hay những chi nhánh của doanh nghiệp và thương nhân tại nước ngoài,…

– Ký hiệu TT: sẽ được cấp phép cho những người là thành viên gia đình của người nước ngoài có thị thực được ký hiệu là LV1, LV2, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ. Hay những người là thành viên gia đình của một công dân người Việt.

Ký hiệu thẻ tạm trú sẽ tương đương ký hiệu thị thực

2. Thời hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài như thế nào?

Việc làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài thời hạn và hiệu lực sẽ có giá trị ngắn hơn thời hạn của hộ chiếu là 30 ngày.

Với thẻ tạm trú NG3, LV2, LV1 hay DT, DH thì hiệu lực thẻ sẽ có thời hạn tối đa là trong vòng 5 năm dành cho người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam.

Với những thẻ tạm trú TT, NN1, NN2 thì thời hạn hiệu lực tạm trú tại Việt Nam sẽ không được quá thời gian 3 năm.

thẻ tạm trú với ký hiệu PV1, LĐ thì thời gian hiệu lực sẽ cố tối đa là trong vòng 2 năm.

Trong trường hợp thẻ tạm trú bị hết hiệu lực sẽ được xem xét cấp mới. Hoặc thực hiện gia hạn thẻ tạm trú theo quy định pháp luật Việt Nam.

Thời hạn thẻ tạm trú tại Việt Nam có thể lên tới tối đa 5 năm

Bài viết là quy định làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài đúng pháp luật Việt Nam. Những ký hiệu thẻ tạm trú cũng mang ý nghĩa riêng biệt và thời hạn hiệu lực tạm trú là khác nhau. Mong rằng bài viết này của Bizlawyer sẽ giúp ích cho bạn trong việc tìm hiểu về các loại thẻ tạm trú cũng như hiệu lực của chúng.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ