Mách bạn điều kiện được cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài dài hạn

Để được cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài dài hạn thì cần phải đảm bảo một số điều kiện theo quy định pháp luật. Khi đăng ký, đề nghị cấp thẻ tạm trú những cơ quan công an, đơn vị có thẩm quyền sẽ xét duyệt vấn đề này.

Những điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài dài hạn cần có được quy định bởi pháp luật:

1. Phải thực hiện đúng quy định và quá trình xuất nhập cảnh vào Việt Nam

Bất cứ người nước ngoài nào cần cấp thẻ tạm trú dài hạn cũng cần phải chấp hành đúng mọi quy định xuất nhập cảnh của Việt Nam. Với những ai xuất nhập cảnh không hợp pháp chắc chắn sẽ không được cấp thẻ tạm trú.

thẻ tạm trú cho người nước ngoài được cấp với điều kiện người đó phải nhập cư hợp pháp vào Việt Nam

2. Người nước ngoài đó phải có nơi ở hợp pháp, địa chỉ cụ thể

+ Có giấy tờ và chứng từ liên quan chứng minh quyền sử dụng nơi ở một cách hợp pháp.

+ Nơi được thuê cần phải có đủ giấy phép và điều kiện hợp pháp để cho thuế

Người nước ngoài cần cấp thẻ tạm trú đã có đăng ký khai báo tạm trú. Và đã được cấp sổ tạm trú cũng có thể là giấy chứng nhận đăng ký tạm trú hợp pháp.

Đó là những quy định, điều kiện về nơi ở hợp pháp khi xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài dài hạn.

Để cấp thẻ tạm trú thì người nước ngoài phải có nơi ở cụ thể và đúng quy định pháp luật

3. Chứng minh được những mục đích ở lại Việt Nam là hợp pháp và lâu dài

– Trường hợp người nước ngoài đó là thành viên của những doanh nghiệp kinh doanh TNHH 2 thành viên trở lên.

– Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài dài hạn với trường hợp là chủ sở hữu của công ty mô hình TNHH một thành viên trở lên

– Người nước ngoài đó có thể là thành viên Hội đồng quản trị của một doanh nghiệp cổ phần.

– Những người nước ngoài tới Việt Nam thực hiện mục đích bán dịch vụ

– Cấp thẻ tạm trú cho người Việt Nam trong trường hợp người đó có mục đích xử lý những tình huống khẩn cấp. Ví dụ như những tình huống kỹ thuật hay công nghệ mà những chuyên gia ở Việt Nam cưa có khả năng khắc phục trong thời hạn trên 3 tháng. Sau thời hạn 3 tháng này sẽ phải thực hiện theo quy định Việt Nam đó là đăng ký cấp giấy phép lao động.

– Người nước ngoài làm nghề luật sư có giấy phép hành nghề tại Việt Nam sẽ được cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

– Với những người được cấp phép hoạt động báo chí, thông tin tại Việt Nam.

– Một số trường hợp ngoại gia đặc biệt theo quy định của Chính phủ

– Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thực hiện quá trình di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp. Những ngành dịch vụ liên quan sẽ bao gồm 11 ngành nằm trong cam kết của Tổ chức thương mại Thế giới với Việt Nam. Ví dụ như những lĩnh vực thông tin, kinh doanh, phân phối, xây dựng, vận tải, y tế,…

– Trường hợp người nước ngoài đó vào Việt Nam với mục đích tư vấn về cả vấn đề chuyên môn và kỹ thuật. Hay cũng có thể thực hiện những chương trình nghiên cứu, theo dõi hay thẩm định các chương trình và dự án có nguồn hỗ trợ ODA theo quy định, thỏa thuận trong những điều ước quốc tế ODA.

– Những người nước ngoài là gia đình của người được cấp thẻ tạm trú trong những trường hợp nêu trên.

Để được cấp thẻ tạm trú thì người nước ngoài cần phải có mục đích hợp pháp để ở lại Việt Nam

Để được cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thì cần phải có những điều kiện quy định cần thiết theo pháp luật. Đảm bảo được những điều kiện này thì bạn sẽ được cấp thẻ tạm trú. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích cho những người nước ngoài đang có nhu cầu cấp thẻ tạm trú để lưu trú tại Việt Nam dài hạn.

 

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ