Dịch vụ

img3Service

Sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Trước đây, việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam chưa thực sự được xem trọng đúng với vị trí và vai trò vốn có của nó. Do đó, đã có nhiều tranh chấp phát sinh liên quan, tuy nhiên tác giả/chủ sở hữu thực sự đã không bảo vệ được quyền sở hữu trí tuệ của mình bởi trước đó chưa đăng ký bảo hộ với Cục Sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, việc bảo hộ quyền SHTT đã ngày càng được xem trọng. Điều đó nhận thấy rõ thông qua số lượng hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền SHTT nộp tới cục SHTT ngày càng nhiều, việc bảo hộ không chỉ còn đăng ký trong nước mà còn được xác lập/thực hiện tại nhiều quốc gia khác trên Thế Giới.

Bizlawyer hiểu rõ tầm quan trọng đó, với sự am hiểu quy định pháp luật về lĩnh vực này, cùng đội ngũ chuyên gia tư vấn dày dặn kinh nghiệm, Bizlawyer cung cấp tới Quý Khách hàng dịch vụ toàn diện từ các hoạt động xác lập các quyền SHTT (tư  vấn bảo hộ Nhãn hiệu hàng hoá, Kiểu dáng công nghiệp, Sáng chế/Giải pháp hữu ích, quyền tác giả; lixăng/chuyển nhượng quyền SHTT) tại Việt Nam và các quốc gia khác, cho tới các hoạt động giám sát và thực thi quyền SHTT (điều tra, khiếu nại, xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp) tại các quốc gia mà quyền sở hữu trí tuệ đã được xác lập