Tìm hiểu thời hạn hiệu lực và giá trị của giấy phép công bố sản phẩm mỹ phẩm

Công bố sản phẩm mỹ phẩm có giá trị như chứng nhận của đơn vị doanh nghiệp với sự lưu hành của một sản phẩm mỹ phẩm. Giấy phép công bố mỹ phẩm là hữu hạn, chỉ có hiệu lực trong thời gian nhất định. Vậy hiệu lực của giấy phép này là bao lâu? Nếu còn hiệu lực thì lợi ích nó mang lại như thế nào?

1.Tìm hiểu về hiệu lực của giấy công bố mỹ phẩm

  • Ý nghĩa của giấy công bố sản phẩm mỹ phẩm

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sau khi tiếp nhận hồ sơ của đơn vị doanh nghiệp, cá nhân hợp lệ sẽ xét duyệt cấp số tiếp nhận phiếu Công bố sản phẩm mỹ phẩm. Nó sẽ có giá trị là chứng nhận của đơn vị đó với sản phẩm mỹ phẩm trong nước hay nhập khẩu được lưu hành trên thị trường và có khai báo với các đơn vị chức năng. Tuy vậy, chứng nhận này sẽ không đảm bảo về mặt hiệu quả hay an toàn của sản phẩm đó theo quy định của đơn vị Hiệp định mỹ phẩm của ASEAN.

Giấy công bố mỹ phẩm chứng nhận trách nhiệm của đơn vị doanh nghiệp, tổ chức với sản phẩm mỹ phẩm lưu hành

  • Hiệu lực của chứng nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm là mấy năm?

Thời hạn hiệu lực của giấy phép Công bố sản phẩm mỹ phẩm là 5 năm từ khi đơn vị doanh nghiệp được cấp phép. Trong trường hợp thời hạn hiệu lực của phiếu công bố mỹ phẩm sắp hết hạn thì tổ chức, cá nhân phải thực hiện quá trình công bó lại. Thực hiện trước khi phiếu hết hạn cùng với đó đảm bảo nộp đủ lệ phí theo quy định của luật pháp.

Giấy phép Công bố sản phẩm mỹ phẩm có hiệu lực thời hạn 5 năm

2. Công bố sản phẩm mỹ phẩm mang lại rất nhiều giá trị lợi ích

– Quá trình thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm là bắt buộc theo đúng như quy định của luật pháp Việt Nam. Để được lưu hành ngoài thị trường thì sản phẩm mỹ phẩm buộc phải thực hiện quy trình công bố mỹ phẩm thành công.

– Doanh nghiệp khi đã thực hiện xin giấy Công bố sản phẩm mỹ phẩm khi đưa ra thị trường tiêu thụ sẽ tạo được niềm tin với khách hàng. Nó sẽ giúp khách hàng tin tưởng và sử dụng sản phẩm lâu dài.

– Đặc biệt các lợi ích của mỹ phẩm được công bố sẽ giúp mỹ phẩm đó có khả năng cạnh tranh cao hơn so với những hãng mỹ phẩm khác. Nhờ đó mà doanh thu sẽ tăng lên. Doanh nghiệp tạo dựng được thương hiệu vững mạnh.

– Ngoài ra quá trình công bố mỹ phẩm còn giúp đơn vị chức năng kiểm soát được những mặt hành mỹ phẩm hiện lưu thông trên thị trường. Nhờ đó mà có thể quản lý trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp cũng như các cá nhân liên quan.

Công bố sản phẩm mỹ phẩm mang đến rất nhiều lợi ích

Lợi ích của quá trình Công bố sản phẩm mỹ phẩm mang lại là khá nhiều. Chính vì vậy những đơn vị doanh nghiệp, cá nhân nên thực hiện và tuân thủ theo đúng quy định của luật pháp. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan có thể liên hệ với Bizlawyer qua số điện thoại 086 888 1900 hoặc email: info@bizlawyer.vn

 

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ