Dịch vụ

imgdautu

Đầu tư

Bizlawyer cung cấp tới Quý Khách hàng các dịch vụ về đầu tư:

  1. Tư vấn lập dự án đầu tư gồm các hoạt động như: tư vấn tìm hiểu thị trường; lựa chọn hình thức đầu tư, địa bàn đầu tư, lĩnh vực hoạt động, quy mô đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư và các vấn đề liên quan phù hợp với kế hoạch đầu tư của Quý Khách hàng;
  2. Tư vấn hoạt động của dự án đầu tư sau thành lập như: Triển khai thực hiện dự án đầu tư; Dịch chuyển lợi nhuận; Thay đổi quy mô đầu tư, lĩnh vực đầu tư, địa bàn đầu tư,…;
  3. Tư vấn hoạt động tạm ngừng, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư bao gồm: Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục và các vấn đề pháp lý liên quan mà Nhà đầu tư cần lưu ý khi tạm ngừng/giải thể doanh nghiệp thực hiện dự án, chuyển nhượng dự án đầu tư,…