Hình thức cấp phép và hiệu lực của giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế

Rất nhiều người quan tâm tới hình thức để cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế. Bên cạnh đó thì hiệu lực của giấy phép là bao lâu? Tham khảo bài viết sau đây để có thể giải đáp những thắc mắc này cũng chuyên gia.

1. Tư vấn cho bạn những hình thức cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế theo quy định

về căn bản sẽ có những hình thức để cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế mà doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu cần tìm hiểu. Theo quy định thì có những hình thức cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế như sau:

– Cấp mới giấy phép để nhập khẩu thiết bị y tế: Trường hợp cấp mới sẽ được áp dụng với những đề nghị cấp giấy phép cho trang thiết bị y tế lần đầu. Hay cũng có thể trong trường hợp mà giấy phép nhập khẩu đã hết thời hạn hiệu lực mà đơn vị doanh nghiệp chưa thực hiện gia hạn.

– Gia hạn giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế: Đây là hình thức áp dụng khi trang thiết bị đó đã được cấp giấy phép. Tuy nhiên giấy phép đã hết hiệu lực và cần được gia hạn để nhập khẩu những thiết bị y tế.

– Điều chỉnh nội dung cho giấy phép: Áp dụng với trường hợp giấy phép tuy còn hiệu lực nhưng phần nội dung có sự thay đổi. Tuy nhiên thời hạn hiệu lực của giấy phép không thay đổi theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện cấp lại giấy phép để nhập khẩu trang thiết bị y tế: Quá trình này được thực hiện khi giấy phép để nhập khẩu thiết bị y tế mất hoặc hỏng và cần được cấp lại.

Một lưu ý quan trọng đó là cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế chỉ được cấp một giấy phép cho cá nhân hoặc doanh nghiệp có những hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế.

Những quy định trên đây doanh nghiệp và các cá nhân có nhu cầu cấp giấy phép nhập khẩu các trang thiết bị nên quan tâm để thực hiện hình thức cấp phép đúng quy định. Quá trình cấp mới giấy phép, cấp lại, điều chỉnh nội dung sẽ không giống nhau. Tùy vào nhu cầu của từng đơn vị doanh nghiệp, cá nhân để chọn lựa gia hạn giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế phù hợp nhất.

2. Giải đáp cho bạn giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế có thời hạn hiệu lực trong bao lâu?

Đây là câu hỏi được rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp cần cấp phép quan tâm. Hiệu lực của giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế sẽ có thời hạn giá trị đến khi nào giấy ủy quyền hết hạn. Tối đa theo luật nó sẽ mang giá trị 1 năm kết từ khi ký kết và ban hành. Doanh nghiệp nên quan tâm đến vấn đề này để chú ý gia hạn, cấp lại giấy phép nếu giấy phép nhập khẩu hết thời hạn hiệu lực theo quy định.

Chính vì vậy trong vòng thời gian 1 năm thì đơn vị doanh nghiệp, cá nhân được Bộ Y Tế cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế sẽ có thể nhập khẩu các trang thiết bị và máy móc y tế thuộc vào danh mục được cấp phép để thực hiện nhập khẩu. Nếu bị mất hoặc giấy phép bị hỏng thì hoàn toàn có thể xin cấp lại theo đúng quy trình và quy định của pháp luật.

Bài viết trên đây đã giúp tư vấn cho bạn về hiệu lực và hình thức cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế. Việc tìm hiểu về quy trình, hình thức cấp giấy phép theo đúng quy định pháp luật sẽ giúp quá trình cấp phép mới, cấp lại, gia hạn hay điều chỉnh nội dung giấy phép được nhanh chóng hơn.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ