Đầu tư ra nước ngoài

Tình huống thủ tục pháp lý trong việc đầu tư ra nước ngoài:

Công ty Bomman Technology Solution được thành lập tại Việt Nam và đang có nhu cầu thành lập Công ty con chuyên về công nghệ tại Campuchia với vốn đầu tư dự kiến khoảng 1000 tỷ đồng. Công ty Bomman muốn tư vấn pháp lý về các điều kiện, thủ tục đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam trước khi chính thức thực hiện các thủ tục đầu tư tại Campuchia.

Tư vấn pháp lý cho tình huống thủ tục pháp ý trong việc đầu tư ra nước ngoài:

1. Quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 54 Luật đầu tư 2014, với tổng vốn đầu tư dự kiến là 1000 tỷ đồng, Công ty Bomman cần thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ. Chi tiết thành phần hồ sơ và thực hiện thủ tục xem tại đây.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định chủ trương đầu tư từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho Công ty Bomman.

Có thể bạn quan tâm : Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

2.Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

– Công ty Bomman được chuyển vốn đầu tư bằng ngoại tệ ra nước ngoài khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

+ Được cơ quan có thẩm quyền của Campuchia cấp phép, chấp thuận hoặc có tài liệu chứng minh có quyền hoạt động đầu tư tại Campuchia.

+ Đã mở tài khoản vốn tại tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam và đã đăng ký với Ngân hàng Nhà nước.

– Ngoài ra, Công ty Bomman còn có thể chuyển vốn đầu tư để thực hiện cho hoạt động nghiên cứu, thăm dò, khảo sát thị trường và hoạt động chuẩn bị đầu tư trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, tuy nhiên mức vốn được chuyển không được vượt quá 5% tổng vốn đầu tư và không quá 300.000 USD.

3. Báo cáo hoạt động đầu tư

Công ty Bomman phải lập các báo cáo dưới đây bằng văn bản tới các cơ quan nhà nước có liên quan và gửi tới Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án:

Thông báo về việc thực hiện hoạt động đầu tư: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày dự án đầu tư được chấp thuận hoặc cấp phép theo quy định của pháp luật Campuchia, Công ty Bomman phải gửi thông báo bằng văn bản về việc thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài kèm theo bản sao văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại Campuchia cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia;

Báo cáo quý, báo cáo năm: Định kỳ hàng quý, hàng năm, Công ty Bomman phải gửi báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia;

Báo cáo sau quyết toán thuế: Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật Campuchia, Công ty Bomman cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư kèm theo báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật Campuchia gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm : Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

4. Sử dụng lợi nhuận

Khi đạt lợi nhuận, Công ty Bomman có thể chuyển lợi nhuận từ Campuchia về nước hoặc tiếp tục sử dụng lợi nhuận đó để đầu tư tại Campuchia:

Trường hợp lựa chọn chuyển lợi nhuận về Việt Nam: Công ty Bomman chỉ được thực hiện  trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật của Campuchia. Hết thời hạn này, Công ty Bomman không tiến hành chuyển lợi nhuận về Việt Nam thì phải có văn bản báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Công ty Bomman có thể được gia hạn thời gian trên không quá hai lần, mỗi lần không quá 06 tháng và phải được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận bằng văn bản.

Trường hợp tiếp tục sử dụng lợi nhuận để đầu tư, mở rộng dự án đang triển khai tại Campuchia: Công ty Bomman phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trường hợp tiếp tục sử dụng lợi nhuận để đầu tư vào dự án nước ngoài khác: Công ty Bomman phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho dự án đầu tư đó và phải đăng ký tài khoản vốn, tiến độ chuyển vốn đầu tư bằng tiền với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Kết luận:

Trên đây là tư vấn pháp lý sơ bộ của Bizlawyer & Partners. Quý Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi liên quan tới tư vấn pháp lý, thực hiện thủ tục đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Chúng tôi rất mong muốn có cơ hội đồng hành cùng Quý Khách hàng.

Nếu có vướng mắc hoặc có các yêu cầu được tư vấn chi tiết về các hình thức đầu tư nêu trên, quý khách hàng có thể liên hệ với Bizlawyer qua địa chỉ email: Info@bizlawyer.vn hoặc Hotline Gọi ngay: 086.888.1900 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ