Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Tình huống Pháp lý trong việc Thay đổi nội dung đăng ký đầu tư:

Công ty Tiến Nguyễn là được thành lập tại Việt Nam, có uy tín lớn trên thị trường. Hiện nay Công ty Tiến Nguyễn đang triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Yuki tại Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Được biết trước đây, vào năm 2015, Công ty Tiến Nguyễn đã đề xuất thực hiện dự  này với UBND tỉnh Quảng Ninh với đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất của 10 ha đất nông nghiệp sang đất ở và thương mại dịch vụ và được UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2016.

Do có nhu cầu tăng vốn đầu tư thêm 20% tổng vốn đầu tư và giãn tiến độ thi công dự án thêm 03 năm, Công ty Tiến Nguyễn muốn được tư vấn pháp lý về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Tư vấn pháp lý:

1. Về đề xuất tăng vốn đầu tư thêm 20%

– Theo quy định tại khoản 4 Điều 40 của Luật đầu tư 2014, trường hợp dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư tăng vốn từ 10% trở lên, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Do Công ty Tiến Nguyễn có nhu cầu tăng thêm 20% tổng vốn đầu tư, Công ty Tiến Nguyễn cần thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, sau đó thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

2. Về đề xuất giãn tiến độ thi công thêm 03 năm

– Theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật đầu tư 2014, trường hợp dự án đầu tư thay đổi tiến độ xây dựng, nhà đầu tư phải đề xuất điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư như giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư tới cơ quan đăng ký đầu tư để xin chấp thuận.

– Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 46 của Luật đầu tư 2014, thời gian giãn tiến độ đầu tư không được quá 24 tháng, vì vậy đề xuất giãn tiến độ thi công thêm 03 năm của Công ty Tiến Nguyễn nên điều chỉnh xuống 02 năm để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

– Sau khi thực hiện thủ tục xin giãn tiến độ thi công, Công ty Tiến Nguyễn cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hạ Long.

Kết luận

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh tham khảo tại đây. 

Trên đây là nội dung tư vấn pháp lý sơ bộ đối với tình huống pháp lý của Bizlawyer & Partners, trường hợp Quý Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đăng ký dịch vụ của chúng tôi theo thông tin dưới đây. Bizlawyer & Partners luôn mong muốn đồng hành cùng Quý Khách hàng

Nếu có vướng mắc hoặc có các yêu cầu được tư vấn chi tiết về các hình thức đầu tư nêu trên, quý khách hàng có thể liên hệ với Bizlawyer qua địa chỉ email: Info@bizlawyer.vn hoặc Hotline Gọi ngay: 086.888.1900 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

 

 

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ