Chuyển nhượng dự án đầu tư

Tình huống pháp lý trong việc Chuyển nhượng dự án đầu tư tại Việt Nam:

Công ty Yuki Shinichi là một công ty được thành lập tại Việt Nam. Công ty Yuki Shinichi đang thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản và đang triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà chung cư tại Hà Nội. Trước khi triển khai thực hiện dự án, Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do có khó khăn về tài chính nên không thể tiếp tục thực hiện dự án, Công ty Yuki Shinichi có nhu cầu chuyển nhượng toàn bộ dự án tới nhà đầu tư khác. Công ty Yuki Shinichi muốn được tư vấn về các điều kiện, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư này.

Tư vấn pháp lý trong vấn đề chuyển nhượng dự án đầu tư:

Hoạt động chuyển nhượng dự án nêu trên của Công ty Yuki Shinichi thực hiện theo quy định của Luật đầu tư 2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và Luật đất đai 2013.

Theo đó, Công ty Yuki Shinichi cần lưu ý các vấn đề pháp lý sau:

1. Điều kiện chuyển nhượng dự án

  • Điều kiện chuyển nhượng dự án theo Luật đầu tư 2014

– Không thuộc các trường hợp chấm dứt dự án đầu tư sau:

– Dự án không thể chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài

– Tuân thủ quy định chuyển nhượng dự án của Luật kinh doanh bất động sản 2014, Luật đất đai 2013

– Đảm bảo các điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)

  • Điều kiện chuyển nhượng dự án theo Luật kinh doanh Bất động sản 2014

– Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt;

– Dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt;

– Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì Công ty Yuki Shinichi phải chấp hành xong quyết định xử phạt.

– Có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ dự án chuyển nhượng.

– Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.

  • Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Luật đất đai 2013

– Dự án phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ

– Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Đất thực hiện dự án không có tranh chấp

– Quyền sử dụng đất của dự án không bị kê biên để bảo đảm thi hành án

– Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Các thủ tục tiến hành để chuyển nhượng dự án

– Thay đổi nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

– Đề nghị chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tới UBND thành phố Hà Nội

– Đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hà Nội

Kết luận

Trên đây là nội dung tư vấn pháp lý sơ bộ đối với tình huống pháp lý của Bizlawyer & Partners, trường hợp Quý Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đăng ký dịch vụ của chúng tôi theo thông tin dưới đây. Bizlawyer & Partners luôn mong muốn đồng hành cùng Quý Khách hàng

Nếu có vướng mắc hoặc có các yêu cầu được tư vấn chi tiết về các hình thức đầu tư nêu trên, quý khách hàng có thể liên hệ với Bizlawyer qua địa chỉ email: Info@bizlawyer.vn hoặc Hotline Gọi ngay: 086.888.1900 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

 

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ