Sau khi thành lập văn phòng đại diện cần lưu ý vấn đề gì?

Doanh nghiệp sau khi thành lập văn phòng đại diện cần quan tâm đến rất nhiều vấn đề. Trong đó có những vấn đề về thuế, phát hành hóa đơn cần thực hiện theo đúng quy định của luật pháp. Bài viết sau đây của Bizlawyer sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về vấn đề này.

1. Sau khi thành lập văn phòng đại diện cần quan tâm tới thủ tục thuế

  • Văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài không?

văn phòng đại diện được hiểu là đơn vị trực thuộc quản lý của một doanh nghiệp. Nó sẽ có nhiệm vụ đại diện để mang đến những lợi ích, quảng bá thương hiệu cho một doanh nghiệp.

Theo quy định thì từ ngày 1/1/2017 doanh nghiệp phải thực hiện đóng thuế môn bài. Kể từ thời điểm thành lập văn phòng đại diện và được cấp đăng ký kinh doanh thì trong vòng 30 ngày phải thực hiện kê khai và nộp thuế môn bài theo quy định của luật pháp.

Người thực hiện nộp lệ phí môn bài sẽ là doanh nghiệp, cá nhân hoạt động kinh doanh và sản xuất hàng hóa. Chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định của luật pháp không phải nộp. Với những văn phòng đại diện chỉ thực hiện tìm hiểu thị trường, đại diện, tiếp thị và không thực hiện những hoạt động kinh doanh và sản xuất hay dịch vụ hàng hóa thì sẽ không cần thiết phải nộp thuế môn bài theo quy định.

văn phòng đại diện không thực hiện những hoạt động kinh doanh thì sẽ không cần nộp thuế môn bài

  • Thuế thu nhập cá nhân của nhân sự văn phòng đại diện

Thành lập văn phòng đại diện cần quan tâm đến rất nhiều vấn đề. Trong đó vấn đề thuế thu nhập cá nhân của nhân sự là rất quan trọng. Đơn vị văn phòng đại diện cần có trách nhiệm phải thực hiện khấu trừ, kê khai và thực hiện nộp thuế đối với thu nhập cá nhân (từ thu nhập tiền công, tiền lương của nhân viên văn phòng đại diện).

Thành lập văn phòng đại diện cần quan tâm tới thuế thu nhập cá nhân của nhân sự

2. Vấn đề phát hành và sử dụng các loại hóa đơn

Thành lập văn phòng đại diện không có những chức năng kinh doanh hay những thu nhập kinh doanh “sinh lời” từ việc mua bán hàng hóa hay cung cấp hàng hóa nên sẽ không phải thực hiện phát hành và sử dụng hóa đơn.

văn phòng đại diện không cần phát hành và sử dụng hóa đơn

Với hồ sơ khai thuế, văn phòng cần thực hiện nộp hàng tháng. Với những sắc thuế phát sinh thì văn phòng đại diện cần phải nộp. Còn nếu sắc thuế không bị phát sinh thì không cần nộp hồ sơ khai thuế.

3. Sau khi thành lập văn phòng đại diện cần quan tâm tới vấn đề treo biển

Thủ tục tiến hành treo biển sau khi hoàn tất quá trình thành lập văn phòng đại diện là không thể thiếu. Biển văn phòng đại diện sẽ bao gồm những thông tin như tên, địa chỉ của trụ sở chính, số điện thoại liên hệ cũng như đơn vị chủ quản của văn phòng đại diện.

Cần treo biển văn phòng đại diện với đủ thông tin cần thiết

4. Doanh nghiệp muốn thay đổi văn phòng đại diện

Rất nhiều doanh nghiệp sau khi thực hiện thành lập văn phòng đại diện thì sẽ có nhu cầu thay đổi những nội dung hoạt động của văn phòng đó theo chính sách phù hợp. Hoặc thực hiện việc thay đổi những nội dung có trên phần đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với trường hợp này cần phải thực hiện theo đúng quy định của luật pháp với những thủ tục cần thiết.

Bên cạnh đó thì trong quá trình hoạt động cũng sẽ không thể tránh khỏi những yếu tố phát sinh liên quan đến thủ tục pháp lý. Chính vì vậy phải thay đổi những yêu cầu pháp lý của văn phòng đại diện sao cho phù hợp nhất.

Sau khi thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp cần quan tâm tới những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động. Điều này sẽ giúp văn phòng đại diện đảm bảo quy định của luật pháp và hoạt động tốt.

 

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ