Những lưu ý trong thủ tục thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Trong quá trình thực hiện các hình thức đầu tư vào dự án tại Việt Nam, vì nhiều lý do khác nhau mà nhà đầu tư có sự thay đổi về địa điểm thực hiện dự án. Khi đó, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Để nhà đầu tư có thể nắm được các quy định có liên quan, trong phạm vi bài viết này, Bizlawyer thông tin tới nhà đầu tư về trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. Cụ thể, nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

Những lưu ý trong thủ tục thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ đến Cơ quan đăng ký đầu tư

Căn cứ Khoản 2, Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, nhà đầu tư cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
  • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;
  • Bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ cho nhà đầu tư; nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì chuyên viên tiếp nhận/hướng dẫn giải thích để nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Nhà đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Cơ quan đăng ký đầu tư đã nộp hồ sơ.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được điều chỉnh.

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

  • Đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
  • Đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh.

Lưu ý:

  • Theo quy định của Luật Nhà ở 2014 thì nhà chung cư, nhà tập thể được sử dụng nhằm mục đích để ở, nghiêm cấm sử dụng vào mục đích kinh doanh. Do vậy, địa điểm thực hiện dự án không được đặt ở nhà chung cư, nhà tập thể.
  • Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định cụ thể đối với trường hợp thay đổi địa điểm thực hiện dự án sang tỉnh/thành phố khác thì nhà đầu tư sẽ thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa điểm dự án tại cơ quan đăng ký đầu tư nơi Dự án đang đặt trụ sở hay nơi Dự án dự định chuyển tới. Đây cũng là vấn đề mà nhiều Doanh nghiệp thắc mắc, có văn bản hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tại Công văn số 3522/BKHĐT-ĐTNN ngày 28/05/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trả lời vấn đề này cho một doanh nghiệp theo đó đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư sang tỉnh/thành phố khác, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự định chuyển dự án đến. Tuy nhiên, đây chỉ là văn bản hướng dẫn mang tính cá biệt cho một trường hợp cụ thể, mà không phải là văn bản pháp luật có giá trị áp dụng chung. Do vậy, đây vẫn là vấn đề chưa rõ ràng trong quy định của pháp luật, gây vướng mắc trong quá trình thực thi, áp dụng.
  • Do Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định rõ ràng về việc chuyển dự án đầu tư sang tỉnh/thành phố khác nên trên thực tế đối với trường hợp này, tùy theo từng địa phương mà nhà đầu tư cần phải thực hiện thủ tục chấm dứt thực hiện dự án đầu tư tại địa phương cũ và đề nghị cấp mới dự án đầu tư tại địa phương mới thay vì thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như trình bày ở trên.
  • Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế, khi nhà đầu tư chuyển địa điểm thực hiện dự án đồng thời chuyển địa chỉ trụ sở chính của tổ chức kinh tế thực hiện dự án sang nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi tổ chức kinh tế thực hiện dự án đã đăng ký thì đồng thời với việc thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án cần thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế và thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế thực hiện dự án dự định chuyển đến.

Có thể bạn quan tâm : thành lập văn phòng đại diện

Kết luận

Có những vẫn đề đặc biệt quan trọng cần lưu ý khi bạn muốn thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư , trên đây là 4 bước mà Bizlawyer tổng hợp được trong qua trình hỗ trợ khách hàng thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, Nếu bạn có thắc mắc về các thủ tục, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Bizlawyer !

Nếu có vướng mắc hoặc có các yêu cầu được tư vấn chi tiết về các hình thức đầu tư nêu trên, quý khách hàng có thể liên hệ với Bizlawyer qua địa chỉ email: Info@bizlawyer.vn hoặc Hotline Gọi ngay: 086.888.1900 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ