Kí quỹ dự án đầu tư

Tình huống đặt ra trong vấn đề kí quỹ dự án đầu tự tại Việt Nam:

Công ty Long Phụng dự định thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư dự định là 800 tỷ đồng. Công ty Long Phụng được biết để bảo đảm cho hoạt động triển khai thực hiện đối với một số dự án, nhà đầu tư phải tiến hành ký quỹ số tiền không nhỏ tới cơ quan nhà nước. Công ty Long Phụng mong muốn được tư vấn pháp lý về việc Công ty Long Phụng có phải nộp tiền ký quỹ không, nếu có thì mức ký quỹ phải đóng là bao nhiêu, thủ tục đăng ký ký quỹ được thực hiện như thế nào và khi nào được nhận lại tiền ký quỹ để xem xét cân đối các khoản tài chính và tiến độ thực hiện dự án.

Ý kiến pháp lý để giải quyết vấn đề pháp lý trong vấn đề kí quỹ dự án đầu tư tại Việt Nam:

1. Nộp tiền ký quỹ

Căn cứ Điều 42 của Luật đầu tư 2014 và khoản 1 Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, Công ty Long Phụng phải nộp tiền ký quỹ để thực hiện dự án trừ các trường hợp ngoại lệ sau:

– Công ty Long Phụng trúng đấu giá quyền sử dụng đất được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần;

– Công ty Long Phụng trúng đấu thầu quyền sử dụng đất;

– Công ty Long Phụng nhận chuyển nhượng dự án đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ; hoặc

– Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người sử dụng đất khác.

2. Mức ký quỹ

Trường hợp Công ty Long Phụng không thuộc các trường hợp ngoại lệ nêu trên, Công ty Long Phụng phải đóng số tiền ký quỹ tương đương với 2% tổng vốn đầu tư, trong đó mức vốn đầu tư làm căn cứ để tính số tiền ký quỹ không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp cho nhà nước và chi phí xây dựng các công trình công cộng thuộc dự án đầu tư.

Công ty Long Phụng có thể được giảm tiền ký quỹ phải nộp hoặc hoãn việc thực hiện nộp tiền ký quỹ trong trường hợp:

– Giảm 25%: đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất;

– Giảm 50%: số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghệ cao, khu kinh tế, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ tương ứng với số tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư đã tạm ứng nếu Công ty Long Phụng đã tạm ứng tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư.

3. Thời điểm ký quỹ

Căn cứ theo Điều 32 Luật đầu tư 2014, trường hợp dự án của Công ty Long Phụng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng hoặc có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, thì dự án của Công ty Long Phụng thuộc trường hợp phải xin cấp Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Trên cơ sở đó việc ký quỹ sẽ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Công ty Long Phụng và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh sau khi dự án đầu tư được quyết định chủ trương đầu tư nhưng phải trước thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

4. Thời điểm hoàn trả tiền ký quỹ

– Hoàn trả 50%: tại thời điểm Công ty Long Phụng hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp các giấy phép, chấp thuận khác theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động xây dựng (nếu có) không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

– Hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh từ khoản ký quỹ (nếu có): tại thời điểm Công ty Long Phụng hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị để dự án đầu tư hoạt động không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

– Trường hợp dự án đầu tư không thể tiếp tục thực hiện vì lý do bất khả kháng hoặc do lỗi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, Công ty Long Phụng tư được xem xét hoàn trả khoản tiền ký quỹ theo thỏa thuận với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

– Công ty Long Phụng không được hoàn trả tiền ký quỹ nếu không đáp ứng các điều kiện nêu trên, và khi đó khoản tiền ký quỹ sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

Kết luận

Trên đây là tư vấn pháp lý sơ bộ của Bizlawyer & Partners. Quý Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi liên quan tới tư vấn các điều kiện, thủ tục thực hiện ký quỹ dự án đầu tư vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Chúng tôi rất mong muốn có cơ hội đồng hành cùng Quý Khách hàng.

Nếu có vướng mắc hoặc có các yêu cầu được tư vấn chi tiết về các hình thức đầu tư nêu trên, quý khách hàng có thể liên hệ với Bizlawyer qua địa chỉ email: Info@bizlawyer.vn hoặc Hotline Gọi ngay: 086.888.1900 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

 

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ