Vấn đề chuyển lợi nhuận về nước trong đầu tư tại Việt Nam

Trong công việc kinh doanh, lợi nhuận thường được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu của các nhà đầu tư. Điều này chắc hẳn cũng không ngoại lệ đối với Nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp vào Việt Nam (hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư tại Việt Nam). Tuy nhiên, chắc hẳn không ít nhà đầu tư hiện đang băn khoăn về các vấn đề như: Những quy định nào đang điều chỉnh vấn đề này, lợi nhuận nào sẽ được chuyển về nước, có bao nhiêu hình thức chuyển lợi nhuận về nước, thời điểm, điều kiện, công cụ và thủ tục có liên quan khi thực hiện chuyển lợi nhuận về nước ra sao?

Bài viết này có thể giúp nhà đầu tư nước ngoài tháo gỡ nhưng băn khoăn hiện tại và hiểu rõ hơn về các vấn đề có liên quan đến chuyển lợi nhuận về nước khi thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp vào Việt Nam (sau đây viết tắt là “Chuyển lợi nhuận về nước”)

1. Những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành điều chỉnh về việc chuyển lợi nhuận về nước

 • Thông tư số 186/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại việt nam theo quy định của Luật Đầu tư (“Thông tư 186/2010/TT-BTC”);
 • Thông tư số 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (“Thông tư số 06/2019/TT-NHNN”).

2. Lợi nhuận được chuyển về nước

Là lợi nhuận hợp pháp, được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo Luật Đầu tư, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định.

Lợi nhuận này có thể bằng tiền hoặc bằng hiện vật. Nếu là tiền thì sẽ theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối; Nếu bằng hiện vật thì thực hiện quy đổi giá trị hiện vật theo quy định của pháp luật về xuất nhập khẩu hàng hoá và quy định của pháp luật liên quan.

3. Hình thức chuyển lợi nhuận về nước

Có 02 hình thức chuyển lợi nhuận về nước, cụ thể như sau:

 • Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài hàng năm (sau khi kết thúc năm tài chính).
 • Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư tại Việt Nam (Ví dụ: Giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Hoặc kết thúc, thanh lý, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh; Hoặc chuyển nhượng vốn đầu tư làm thay đổi pháp nhân ban đầu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài).

Khoan ! Bạn đã biết thủ tục về thành lập văn phòng đại diện khi các công ty tham gia đầu tư tại Việt Nam chưa?

4. Thời điểm thực hiện chuyển lợi nhuận về nước

 • Đối với Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài hàng năm: Khi kết thúc năm tài chính, sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.
 • Đối với Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư tại Việt Nam: sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Luật Quản lý thuế.

5. Điều kiện để nhà đầu tư có thể chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Điều kiện để nhà đầu tư có thể chuyển lợi nhuận ra nước ngoài là doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư phải hoàn thành các nghĩa vụ dưới đây:

 • Phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật
 • Nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Luật Quản lý thuế

Lưu ý: Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được chuyển phần lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư khi doanh nghiệp nơi có vốn đầu tư đã khấu trừ hết số lỗ luỹ kế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

6. Công cụ thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài phải chuyển lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp vào Việt Nam ra nước ngoài thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Trong đó, theo quy định tại Thông tư 06/2019/TT-NHNN: “Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp” là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mở tại ngân hàng được phép ngoài; hoặc nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép (trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án: hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP).

7. Thủ tục chuyển lợi nhuận về nước

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 186/2010/TT-BTC, trước khi chuyển lợi nhuận về nước Nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện thủ tục Thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, chi tiết như sau:

Thành phần hồ sơ:

 • Đối với lợi nhuận chuyển về nước cho Nhà đầu tư là tổ chức:
 • Thông báo về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
 • Biên bản họp Hội đồng quản trị (công ty CP), Hội đồng thành viên (Công ty TNHH) phê duyệt về việc phân chia lợi nhuận;
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Đối với lợi nhuận chuyển về nước cho Nhà đầu tư là cá nhân:
 • Thông báo về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài;
 • Biên bản họp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên phê duyệt về việc phân chia lợi nhuận;
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
 • Tờ khai khấu trừ Thuế TNCN và chứng từ nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn;
  1. Thời hạn thông báo: Trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 (bảy) ngày làm việc.
  2. Chủ thể thực hiện: Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thực hiện.
  3. Cơ quan tiếp nhận thông báo: Cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà Nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư.
Kết luận

Trên đây là một số nội dung giới thiệu về vấn đề chuyển lợi nhuận về nước của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trực tiếp tại việt nam. Hy vọng sẽ phần nào trang bị thêm các kiến thức về pháp lý cần thiết khi các doanh nghiệp nước ngoài có ý định đầu tư tại Việt Nam, ngoài ra, bạn cũng nên tham khảo qua các hình thức phổ biến đang được đầu tư tại Việt Nam để có cái nhìn tổng quan nhất

Bizlawyer cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến vấn đề này. Qúy khách hàng có nhu cầu hoặc thắc mắc xin liên hệ trực tiếp qua địa chỉ email: Info@bizlawyer.vn hoặc Hotline Gọi ngay: 086.888.1900 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ