Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Tình huống:

Công ty tôi là Công ty TNHH hai thành viên trở lên có trụ sở tại Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Nay hợp đồng thuê hết hạn và chúng tôi cũng muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính đến một địa điểm rộng hơn, cụ thể là trên đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, tpHCM. Vậy hồ sơ cần nộp bao gồm những giấy tờ gì? Thời gian thực hiện bao lâu?

Cơ sở pháp lý:

  1. Luật doanh nghiệp 2014;
  2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP;
  3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP;
  4. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Ý kiến tư vấn:

Theo quy định Luật doanh nghiệp 2014, khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính cần lưu ý:

  • Trước khi đăng ký thay đổi trụ sở chính, doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục thay đổi địa điểm với cơ quan thuế.
  • Thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp phải được thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
  • Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính có hai trường hợp: Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp; Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp.
  • Cần thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm với cơ quan thuế, hoàn tất các nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế cũ và nộp kết quả chuyển quận đến Cơ quan thuế mới.
  • Khi thay đổi địa chỉ Công ty khác quận, doanh nghiệp cần tiến hành khắc dấu mới và thực hiện thông báo mẫu dấu mới (do con dấu có khắc tên quận).

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp tham khảo tại đây

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ