Chuyển đổi Công ty TNHH 1 thành viên thành Công ty Cổ phần

Tình huống:

Tôi là chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên (Công ty 100% vốn Việt Nam) kinh doanh trong lĩnh vực nhập khẩu trang thiết bị y tế, thành lập năm 2015, có vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Đến nay, do nhu cầu mở rộng kinh doanh, tôi huy động thêm vốn. Kết quả, có hai Công ty 100% vốn Việt Nam mong muốn góp vốn vào Công ty nâng tổng vốn điều lệ lên 8 tỷ đồng. Vậy cần làm thủ tục gì để thành viên này góp vốn vào Công ty đúng theo quy định pháp luật.

Căn cứ pháp lý:

  1. Luật doanh nghiệp 2014;
  2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP;
  3. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Ý kiến tư vấn:

Theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 87 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên như sau:

“2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

b) Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật này;”

Như vậy việc Công ty có thêm 2 thành viên góp vốn đã làm thay đổi số lượng thành viên. Loại hình Công ty TNHH một thành viên đã không còn phù hợp, cần phải chuyển đổi thành loại hình Công ty Cổ phần.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ, Công ty cần thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tham khảo tại đây

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ