Cấp mới thị thực cho người nước ngoài ký hiệu ĐT

Tình huống:

Công ty X (quốc tịch Đức) đang thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam thông qua hình thức thành lập Công ty A. Công ty X ủy quyền cho Ông B (quốc tịch Thụy Sỹ) làm người đại diện theo pháp luật và là người đại diện quản lý 100%  phần vốn tại Công ty A. Do vậy, để Ông B được nhập cảnh vào Việt Nam thì cần xin thị thực gì?

Ý kiến tư vấn:

1. Điều kiện được cấp thị thực

Căn cứ Điều 10, tại Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014, điều kiện được cấp thị thực gồm:

  • Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.
  • Có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật này.
  • Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật này.
  • Các trường hợp sau đây đề nghị cấp thị thực phải có giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh: 

a) Người nước ngoài vào đầu tư phải có giấy tờ chứng minh việc đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư;

b) Người nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam phải có giấy phép hành nghề theo quy định của Luật luật sư;

c) Người nước ngoài vào lao động phải có giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật lao động;

d) Người nước ngoài vào học tập phải có văn bản tiếp nhận của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục của Việt Nam. 

2. Loại thị thực được cấp

Căn cứ vào mục đích nhập cảnh, ông B sẽ được cấp thị thực kí hiệu ĐT “Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”.

Trình tự thủ tục về xin cấp Thị thực tham khảo tại đây.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ