Thủ tục, điều kiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

I. VĂN BẢN PHÁP LÝ

1. Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

2. Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư hoạt động và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

II. Ý KIẾN TƯ VẤN

1. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Căn cứ Khoản 1, 3 Điều 7, Điều 8, Điều 10 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP; Điều 12 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP:

– Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

– Doanh nghiệp phải thực hiện ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính.

2. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

a) Hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, bao gồm:

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;

– Bản sao Giấy xác nhận đã thực hiện ký quỹ;

– Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm;

b) Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nộp 01 (một) bộ hồ sơ về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm;

– Bước 2: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 01 (bộ) hồ sơ theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Kết quả giải quyết: Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

3. Thông báo hoạt động dịch vụ việc làm

– Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy phép, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tài khoản, tên giám đốc, số điện thoại.

– Trước 10 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động.

Bizlawyer cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến vấn đề này. Nếu có bất cứ vướng mắc nào xin liên hệ với Bizlawyer qua địa chỉ email: bizlawyer.vn hoặc Hotline (+84). 868801900 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ