Thủ tục, điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

I. VĂN BẢN PHÁP LÝ

Nghị định 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

II. Ý KIẾN TƯ VẤN

1. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện:

 • Là người quản lý doanh nghiệp;
 • Không có án tích;
 • Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

b) Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

2. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

a) Hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Văn bản chứng minh thời gian đã làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động.

b) Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận hồ sơ.
 • Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với doanh nghiệp.
 • Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy phép.

c) Cơ quan cấp Giấy phép: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính .

d) Thời hạn giải quyết: 27 ngày ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Kết quả giải quyết: Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Bizlawyer cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến vấn đề này. Nếu có bất cứ vướng mắc nào xin liên hệ với Bizlawyer qua địa chỉ Hotline (+84). 868801900 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ