Phân biệt giữa Website TMĐT bán hàng và Website cung cấp dịch vụ TMĐT

Phân biệt giữa Website thương mại điện tử (Website TMĐT) bán hàng và Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, việc sử dụng website để quảng cáo, giới thiệu hay cung ứng hàng hóa/dịch vụ đang rất phổ biến. Tuy nhiên, việc nắm bắt và thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng website thì không phải ai cũng biết. Đặc biệt, Website thương mại điện tử còn được phân thành 2 loại là website TMĐT bán hàng và website cung cấp dịch vụ TMĐT. Với mỗi loại lại cần thực hiện những thủ tục khác nhau. Bởi vậy, bài viết sau đây sẽ giúp khách hàng làm rõ những nội dung nêu trên.

Căn cứ pháp lý giữa Website TMĐT bán hàng và Website cung cấp dịch vụ TMĐT

 • Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử;
 • Thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử.

1. Phân biệt giữa Website TMĐT bán hàng và Website cung cấp dịch vụ TMĐT

Website TMĐT bán hàng là website TMĐT do các thương nhân, tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là chủ sở hữu) tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

Website cung cấp dịch vụ TMĐT là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức (sau đây gọi là chủ sở hữu) thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại. Cá nhân không được phép thiết lập Website này.

2. Thủ tục thực hiện

2.1. Website TMĐT bán hàng cần thực hiện thủ tục thông báo thiết lập với Bộ Công thương

 • Đối tượng thực hiện: Thương nhân, tổ chức, cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân.
 • Nội dung thông báo:
 • Tên miền của website thương mại điện tử;
 • Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website;
 • Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc tên của cá nhân sở hữu website;
 • Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;
 • Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;
 • Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với website thương mại điện tử;
 • Các thông tin khác theo quy định của Bộ Công Thương.
 • Thời giải quyết: Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
 • Cơ quan tiếp nhận, giải quyết: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin của Bộ Công thương
 • Kết quả thực hiện: Khi xác nhận thông báo, Bộ Công Thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức, cá nhân qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website thương mại điện tử bán hàng, thể hiện thành biểu tượng đã thông báo.

2.1. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bán hàng cần thực hiện thủ tục đăng ký thiết lập với Bộ Công thương

 • Đối tượng thực hiện: Chủ sở hữu website
 • Thành phần hồ sơ:
 • Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
 • Bản sao quyết định thành lập (đối với tổ chức), Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân);
 • Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định;
 • Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan;
 • Cơ chế xử lý, thời hạn xử lý khi nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
 • Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ, các điều kiện giao dịch chung, nếu có;
 • Các tài liệu khác do Bộ Công Thương quy định.
 • Thời giải quyết: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
 • Cơ quan tiếp nhận, giải quyết: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin của Bộ Công thương
 • Kết quả thực hiện: Khi xác nhận đăng ký, Bộ Công Thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, thể hiện thành biểu tượng đăng ký.
Kết Luận

Hy vọng những thông tin trong bài viết này hữu ích với bạn, nếu bạn còn vướng mắc nào cần được giải đáp về sự khác nhau giữa Website TMĐT bán hàng và Website cung cấp dịch vụ TMĐT,  quý khách hàng có thể liên hệ với Bizlawyer qua địa chỉ email: Info@bizlawyer.vn hoặc Hotline Gọi ngay: 086.888.1900 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ