Những lưu ý khi thay đổi trụ sở doanh nghiệp

Doanh nghiệp A là Công ty 100% vốn Việt Nam, muốn thuê Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân nước ngoài, vậy trong trường hợp này pháp luật có hạn chế không? Có điều kiện gì không?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được xác định là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Pháp luật doanh nghiệp không đặt ra quy định hạn chế năng lực của người nước ngoài khi tham gia quan hệ làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Do đó, Công ty A hoàn toàn có thể thuê người nước ngoài làm người đại diện theo pháp luật. Muốn như vậy, Công ty A phải ký hợp đồng lao động với người nước ngoài đó.

Như vậy, người nước ngoài phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện lao động khi làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động như sau:

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  • Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;
  • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;
  • Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Ngoài ra, trường hợp Công ty A chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người nước ngoài này phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Bizlawyer cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến vấn đề này. Quý Khách hàng mong muốn được tư vấn trực tiếp vui lòng liên hệ qua Hotline 0868881900 hoặc Email: info@bizlawyer.vn.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ