Nhà đầu tư nước ngoài có được thực hiện dự án kinh doanh bất động sản tại Việt Nam

Lĩnh vực Bất động sản tại Việt Nam đang ngày càng thu hút nhà đầu tư rót vốn thực hiện dự án kinh doanh. Theo thống kê của Cục đầu tư nước ngoài, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 về thu hút vốn FDI, là một trong những hình thức đầu tư vào Việt Nam được các công ty nước ngoài đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, tại Biểu cam kết WTO Việt Nam chưa có bất kỳ cam kết nào về kinh doanh bất động sản đối với nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, vẫn có nhiều nhà đầu tư nước ngoài băn khoăn về khả năng thực hiện dự án kinh doanh bất động sản tại Việt Nam, nhà nước Việt Nam có cho phép thực hiện dự án kinh doanh bất động sản hay không…

Để các nhà đầu tư nắm được và hiểu rõ về vấn đề này nhằm tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện, không vi phạm quy định pháp luật Việt Nam. Bizlawyer sẽ tư vấn về các hình thức và điều kiện cụ thể để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

Luật đầu tư năm 2014 quy định nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Khoản 1 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản 2014 đã định nghĩa: “Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.” Như vậy, thực hiện kinh doanh dự án bất động sản sẽ bao gồm kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản. Đồng thời, luật kinh doanh bất động sản năm 2014 đã có những quy định rất rõ về phạm vi, điều kiện kinh doanh bất động sản của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện dự án kinh doanh bất động sản tại Việt Nam phải tuân thủ quy định của luật đầu tư, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở và các luật khác có liên quan.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các hình thức Đầu tư phổ biến tại Việt nam được các công ty doanh nghiệp nước ngoài đặc biệt quan tâm !

Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh:

Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản bao gồm:

 1. Nhà, công trình xây dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân;
 2. Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của các tổ chức, cá nhân;
 3. Nhà, công trình xây dựng là tài sản công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào kinh doanh;
 4. Các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì được phép kinh doanh quyền sử dụng đất.

Phạm vi kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

Nhà đầu tư nước ngoài muốn thực hiện dự án kinh doanh bất động sản tại Việt Nam phải thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế Việt Nam.

Theo đó, phạm vi kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có phần hạn chế hơn so với các chủ thể khác. Tại khoản 3 Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định về hình thức kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn nước ngoài bao gồm:

 • Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;
 • Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;
 • Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
 • Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;
 • Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản:

 1. Phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, trừ các trường hợp sau:
 • Tổ chức, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên;
 1. Phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng.

Yêu cầu đối với dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh:

Điều 12 Luật kinh doanh bất động sản quy định, dự án đầu tư bất động sản phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn và phải theo kế hoạch thực hiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Trình tự, thủ tục đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, đô thị, nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan;
 • Được thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Phạm vi kinh doanh dịch vụ bất động sản:

Tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền kinh doanh các dịch vụ bất động sản, bao gồm:

 • Dịch vụ môi giới bất động sản;
 • Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;
 • Dịch vụ tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bất động sản:

 • Phải thành lập doanh nghiệp;
 • Đáp ứng điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất kỹ thuật (được quy định cụ thể tại Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.)

Lưu ý: Khi thực hiện kinh doanh bất động sản tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần phải tiến hành thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bizlawyer cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến vấn đề này. Qúy khách hàng có nhu cầu hoặc thắc mắc xin liên hệ trực tiếp qua địa chỉ email: Info@bizlawyer.vn hoặc Hotline Gọi ngay: 086.888.1900 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ