Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Tình huống:

Công ty TNHH ABC (“Công ty”) dự định kinh doanh dịch vụ bảo vệ, tuy nhiên, người đứng đầu công ty là ông A (quốc tịch Việt Nam) đang có án tích về tội cố ý gây thương tích theo bản án có hình phạt là 4 năm tù giam. Công ty mong muốn được tư vấn để được thực hiện hoạt động Kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo đúng các quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý:

  1. Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
  2. Thông tư 42/2017/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Ý kiến tư vấn:

Căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành thì không có Giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Tuy nhiên, Công ty phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trước khi tiến hành kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP, để đáp ứng điều kiện an ninh, trật tự với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ, Công ty cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của Công ty (ông A) không thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

– Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

– Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

– Các điều kiện khác quy định tại Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

Dựa trên các quy định trên, Công ty đang không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ vì người chịu trách nhiệm an ninh, trật tự đang không đáp ứng đủ điều kiện. Để giải quyết tình trạng này, Ông A có thể tiến hành ủy quyền cho một người khác đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự. Khi đó, Công ty sẽ đáp ứng đủ các điều kiện để thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự tham khảo tại đây.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ