Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Tình huống trong vấn đề xin giấy phép hoạt động trung tâm anh ngữ:

Chị A tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh của một trường Đại học. Sắp tới chị A cùng với một số người bạn có dự định thành lập trung tâm ngoại ngữ chuyên giảng dạy về tiếng Anh tại Hà Nội. Chị A muốn biết về trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ được thực hiện như thế nào? xin giấy phép kinh doanh ra sao Để trung tâm ngoại ngữ có thể hoạt động giáo dục (tuyển sinh, dạy học…) thì cần có các điều kiện gì?

Căn cứ pháp lý trong thủ tục xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ:

 1. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 2. Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP  quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 3. Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

Nhận định pháp lý:

Việc đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ của chị A là khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, tuy nhiên chị A cần lưu ý các điều kiện và thủ tục sau:

1. Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục

Theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP để xin giấy phép kinh doanh trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục, chị A cần chuẩn bị và đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

Trong đó, căn cứ Điều 6 và Điều 18 Thông tư 21/2018/TT-BGĐT, tiêu chuẩn Giám đốc và giáo viên tại Trung tâm ngoại ngữ được quy định như sau:

Có thể bạn quan tâm : Cấp mới giấy phép lao động

a) Đối với Giám đốc trung tâm:

 • Có nhân thân tốt;
 • Có năng lực quản lý;
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;
 • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

b) Đối với giáo viên:

– Giáo viên là người Việt Nam đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên hoặc;
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

– Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

– Giáo viên là người nước ngoài đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên hoặc;
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp hoặc;
 • Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

2. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Chị A cần phải thực hiện 02 thủ tục sau:

2.1. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP, việc thành lập trung tâm ngoại ngữ được thực hiện như sau:

 • Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
 • Hồ sơ thành lập bao gồm:

– Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ;

– Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

– Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

 • Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ nêu trên đến Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội;

– Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định, kiểm tra trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

– Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo nêu rõ lý do.

– Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

 • Kết quả: Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ

2.2. Thủ tục cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

 • Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.
 • Hồ sơ gồm:

– Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

– Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

– Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

– Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

 • Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Trung tâm ngoại ngữ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ nêu trên đến Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội;

– Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;

– Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định trong thời hạn 10 ngày làm việc

– Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

 • Kết quả: Giấy chứng nhận hoạt động giáo dục

Thủ tục cho phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ sau khi đã thành lập tham khảo tại đây.

Kết luận:

Nếu có vướng mắc hoặc có các yêu cầu được tư vấn chi tiết về việc cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ vừa nêu trên, quý khách hàng có thể liên hệ với Bizlawyer qua địa chỉ email: Info@bizlawyer.vn hoặc Hotline Gọi ngay: 086.888.1900 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

 

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ