img5Service

Giấy phép

Tư vấn các điều kiện và thủ tục cấp giấy phép của các ngành nghề kinh doanh [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ/tin học

01. Nội dung dịch vụ

Tổ chức kinh tế có nhu cầu hoạt động trung tâm ngoại ngữ/tin học thì phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.

02. Luật áp dụng

1. Nghị định 46/2017/NĐ-CP
2. Nghị định 135/2018/NĐ-CP

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ
1. Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.
2. Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp.
2. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
3. Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trung tâm

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

04. Thời gian xử lý 15 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 28.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ