Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng đa cấp

Tình huống:

Công ty TNHH A (“Công ty”) dự định hoạt động kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp. Cụ thể, Công ty sẽ tổ chức mạng lưới kinh doanh gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng, và lợi ích kinh tế khác từ kết quả kinh doanh của mình và những người khác trong mạng lưới. Sản phẩm công ty dự kiến kinh doanh là bàn học. Công ty cần tư vấn các điều kiện pháp lý để hoạt động kinh doanh đa cấp hợp pháp.

Cơ sở pháp lý:

  1. Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;
  2. Thông tư 29/2018/TT-NHNN hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của Doanh nghiệp bán hàng đa cấp;
  3. Thông tư 10/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Ý kiến tư vấn:

Dựa vào nội dung yêu cầu tư vấn của Công ty, Bizlawyer xin lưu ý với Công ty những điều kiện pháp lý Công ty cần đảm bảo khi tiến hành hoạt động kinh doanh đa cấp như sau:

1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận bán hàng đa cấp

  • Có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên;
  • Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật không từng làm việc trong đơn vị bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;
  • Ký quỹ số tiền tương ứng 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng (mười tỷ đồng) tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
  • Các điều kiện khác quy định tại Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

2. Hàng hóa được kinh doanh theo phương thức đa cấp

Trong quá trình kinh doanh, Công ty chỉ được phép kinh doanh hàng hóa theo phương thức đa cấp, ngoài ra, Công ty không được phép kinh doanh một số mặt hàng cụ thể, bao gồm: Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh; Hàng hóa là thuốc; Trang thiết bị y tế; Các loại thuốc thú y (bao gồm cả thuốc thú y thủy sản); Thuốc bảo vệ thực vật; Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn hạn chế sử dụng và cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và các loại hóa chất nguy hiểm; Sản phẩm nội dung thông tin số.

3. Đặc biệt, Công ty cần lưu ý không thực hiện các hành vi bị cấm đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp quy định tại Điều 5 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép bán hàng đa cấp tham khảo tại đây.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ