Bếp ăn của Công ty phục vụ suất ăn cho công nhân viên có cần cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Khoản 5 Điều 2 Luật An toàn thực phẩm năm 2010 quy định: “Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là cơ sở chế biến thức ăn bao gồm cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, nhà hàng ăn uống, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, căng-tin và bếp ăn tập thể”

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì “bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm” là một trong các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (“Giấy chứng nhận ATTP”). Như vậy, căn cứ theo quy định này, bếp ăn của Công ty phục vụ suất ăn cho công nhân viên không cần phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, bếp ăn của Công ty phải tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng. Cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 28, Điều 29, Điều 30 Luật An toàn thực phẩm năm 2010, bếp ăn của Công ty phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

  • Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nơi chế biến:

– Bếp ăn được bố trí bảo đảm không nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến.

– Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật QCVN 02:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt phục vụ hoạt động bảo quản sản phẩm phục vụ việc chế biến, kinh doanh.

– Có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh.

– Cống rãnh ở khu vực nhà bếp phải thông thoát, không ứ đọng.

– Nhà ăn phải thoáng, mát, đủ ánh sáng, duy trì chế độ vệ sinh sạch sẽ, có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng và động vật gây hại.

– Có thiết bị bảo quản thực phẩm, nhà vệ sinh, rửa tay và thu dọn chất thải, rác thải hàng ngày sạch sẽ.

– Người đứng đầu đơn vị có bếp ăn tập thể có trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm.

  • Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế biến

– Có dụng cụ, đồ chứa đựng riêng cho thực phẩm sống và thực phẩm chín.

– Dụng cụ nấu nướng, chế biến phải bảo đảm an toàn vệ sinh.

– Dụng cụ ăn uống phải được làm bằng vật liệu an toàn, rửa sạch, giữ khô.

– Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất thực phẩm.

  • Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong chế biến và bảo quản thực phẩm

– Sử dụng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm phải rõ nguồn gốc và bảo đảm an toàn, lưu mẫu thức ăn.

– Thực phẩm phải được chế biến bảo đảm an toàn, hợp vệ sinh.

– Thực phẩm bày bán phải để trong tủ kính hoặc thiết bị bảo quản hợp vệ sinh, chống được bụi, mưa, nắng và sự xâm nhập của côn trùng và động vật gây hại; được bày bán trên bàn hoặc giá cao hơn mặt đất.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ