Thủ tục thành lập văn phòng đại diện

Để thành lập VPDD cần thực hiện các bước sau:

Bước 1. Công ty chuẩn bị các hồ sơ sau:

– Căn cứ Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện bao gồm:

  • Thông báo lập văn phòng đại diện;
  • Thông báo lập địa điểm kinh doanh;
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
  • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện;
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện (01 bản công chứng CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực).
  • Bản sao giấy phép kinh doanh của công ty mẹ.

Bước 2. Doanh nghiệp nộp hồ sơ tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi VPDD đặt trụ sở

Bước 3: Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận hoạt động Văn phòng đại diện