img2Service

Người nước ngoài

Tư vấn điều kiện và thủ tục liên quan tới nhập cảnh, cư trú, lao động, kết hôn [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục xin gia hạn tạm trú trong trường hợp miễn thị thực

01. Nội dung dịch vụ

Người nước ngoài thuộc trường hợp được miễn thị thực khi nhập cảnh sẽ được chứng nhận tạm trú với thời gian dao động từ 15 ngày tới 12 tháng tùy vào mục đích nhập cảnh. Hết thời gian này, người nước ngoài phải thực hiện thủ tục gia hạn tạm trú nếu có nhu cầu tiếp tục tạm trú tại Việt Nam.

Thời hạn chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú được xác định như sau
- Đối với trường hợp nhập cảnh bằng thị thực: thời hạn tạm trú bằng thời hạn thị thực, trừ trường hợp thị thực mã ĐT và mã LĐ có thời hạn không quá 12 tháng. Đối với thị thực còn hạn dưới 15 ngày thì được cấp, gia hạn tạm trú 15 ngày.
- Đối với trường hợp nhập cảnh bằng giấy miễn thị thực
+ Miễn thị thực theo điều ước quốc tế: 30 ngày, trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác
+ Miễn thị thực vào khu kinh tế, cửa khẩu: 15 ngày
+ Miễn thị thực vào đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: 30 ngày
+ Đơn phương miễn thị thực: 15 ngày
+ Miễn thị thực khi thăm thân nhân, giải quyết việc riêng với vợ, chồng, con ở Việt Nam: không quá 06 tháng, trừ trường hợp giấy miễn thị thực được cấp trước ngày 15/11/2015 thì thời hạn gia hạn không quá 09 tháng.

02. Luật áp dụng

1. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, qua cảnh, cư trú của người nước nước ngoài tại Việt Nam
2. Thông tư 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
3. Nghị định 82/2015 quy định về việc miễn thị thực cho người việt nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người việt nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

  1. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài
  2. 01 ảnh mới chụp cỡ 4x6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu
  3. Tờ khai đề nghị gia hạn tạm trú
  4. Giấy miễn thị thực
  5. Giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình của người nước ngoài và cá nhân bảo lãnh nhập cảnh

Bước 2: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam nộp 01 bộ hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét gia hạn tạm trú

04. Thời gian xử lý 05 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 200 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ