img2Service

Người nước ngoài

Tư vấn điều kiện và thủ tục liên quan tới nhập cảnh, cư trú, lao động, kết hôn [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài được miễn Giấy phép lao động

01. Nội dung dịch vụ

1. Người lao động nước ngoài tại Việt Nam sau khi xin cấp thị thực ký hiệu LĐ thì cần thực hiện thủ tục xin cấp thẻ tạm trú ký hiệu LĐ

2. Việc thực hiện cấp thẻ tạm trú phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân đã mời, bảo lãnh trực tiếp làm thủ tục cấp thẻ tạm trú cho Người lao động

3.Thời hạn của thẻ tạm trú LĐ là không quá 02 năm nhưng ngắn hơn thời hạn của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.

02. Luật áp dụng

1. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;
2. Thông tư 31/2015/TT-BCA hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
3. Thông tư 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
4. Thông tư 219/2016/TT-BTC về lệ phí xuất nhập cảnh, cư trú

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị  hồ sơ

  1. Văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh
  2. Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh
  3. Hộ chiếu
  4. Giấy tờ chứng minh quan hệ lao động: bản sao chứng thực hợp đồng lao động, bản sao chứng thực văn bản xác nhận không thuộc trường hợp cấp giấy phép lao động, các giấy tờ khác có liên quan.
  5. 02 ảnh mới chụp, cỡ 2x3cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu (01 ảnh dán vào tờ khai và 01 ảnh để rời)

Bước 2: Nộp hồ sơ

Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh nộp 01 bộ hồ sơ tới Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ quan, tổ chức đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân cư trú

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét cấp thẻ tạm trú

04. Thời gian xử lý 05 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 200 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ