img5Service

Giấy phép

Tư vấn các điều kiện và thủ tục cấp giấy phép của các ngành nghề kinh doanh [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục xin cấp Quyết định Công nhận hạng sao cơ sở lưu trú du lịch

01. Nội dung dịch vụ

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được tự nguyện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Các loại cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng sao bao gồm:
- Khách sạn
- Biệt thự du lịch
- Căn hộ du lịch
- Tàu thủy lưu trú du lịch

02. Luật áp dụng

1. Luật du lịch 2017
2. Nghị định 168/2017/NĐ-CP
3. Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch thông qua quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

Bước 2: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch
2. Bản tự đánh giá chất lượng của cơ sở lưu trú du lịch theo quy định của tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
3. Danh sách nhân viên và người quản lý trong cơ sở lưu trú du lịch
4. Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và giấy chứng nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch của người quản lý, trưởng bộ phận trong cơ sở lưu trú du lịch

Bước 3: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền về du lịch
– Tổng Cục du lịch: xếp hạng 04 sao, 05 sao
– Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của tỉnh nơi đặt cơ sở lưu trú: xếp hạng 01 sao, 02 sao, 03 sao

Bước 4: Hồ sơ được xem xét tính hợp lệ trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì phải có thông báo bằng văn bản.

Bước 5: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch/Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với tổ chức xã hội nghề nghiệp về du lịch để thẩm định và ra quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch. Trường hợp không công nhận phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Bước 6: Trong trường hợp được cấp quyết định xếp hạng sao cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp phải gắn biển hiệu công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch tại cửa chính của cơ sở lưu trú du lịch

04. Thời gian xử lý 30 ngày và 03 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 10.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ