img2Service

Người nước ngoài

Tư vấn điều kiện và thủ tục liên quan tới nhập cảnh, cư trú, lao động, kết hôn [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục xin cấp lại giấy miễn thị thực

01. Nội dung dịch vụ

Người nước ngoài đã được cấp giấy miễn thị thực nhưng giấy miễn thị thực bị mất, bị hỏng, hết hạn hoặc có nhu cầu điều chỉnh nội dung của giấy miễn thị thực thì cần thủ tục cấp lại giấy miễn thị thực

02. Luật áp dụng

1. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, qua cảnh, cư trú của người nước nước ngoài tại Việt Nam
2. Thông tư 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
3. Nghị định 82/2015 quy định về việc miễn thị thực cho người việt nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người việt nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 1. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ cho phép thường trú do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
 2. Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực
 3. Giấy miễn thị thực, nếu bị mất phải có đơn báo mất;
 4. Bản sao được chứng thực chứng minh nội dung cần điều chỉnh trong giấy miễn thị thực.
 5. Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp được cấp giấy miễn thị thực: Giấy khai sinh, Giấy đăng ký kết hôn, Hộ chiếu Việt Nam hết giá trị, Giấy chứng minh nhân dân, Số hộ khẩu hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam
 6. 02 ảnh mới chụp, cỡ 4x6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu (01 ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh để rời)

Bước 2: Nộp hồ sơ 

 1. Người nhập cảnh bằng giấy miễn thị thực đang tạm trú tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh.
 2. Người đang cư trú ở nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy miễn thị thực tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài.

Bước 3: Nhận kết quả

 1. Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét cấp lại giấy miễn thị thực
 2. Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài:
 • Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài gửi danh sách người đề nghị cấp giấy miễn thị thực về Cục Quản lý xuất nhập cảnh.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, trả lời ơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài
 • Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận được thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài cấp giấy miễn thị thực.

 

04. Thời gian xử lý 05 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 200 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ