img5Service

Giấy phép

Tư vấn các điều kiện và thủ tục cấp giấy phép của các ngành nghề kinh doanh [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

01. Nội dung dịch vụ

1. Doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế để phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài phải xin cấp Giấy phép kinh doanh lữu hành quốc tế.
2. Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

02. Luật áp dụng

1. Luật du lịch 2017
2. Nghị định 168/2017/NĐ-CP
3. Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ tại ngân hàng thương mại:
a) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 VNĐ
b) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 VNĐ
c) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 VNĐ

Bước 2: Doanh nghiệp bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng lao động với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành có trình độ từ cao đẳng trở lên

Bước 3: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (theo mẫu)
2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
3. Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành do Ngân hàng cấp
4. Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành
5. Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ trình độ từ cao đẳng trở lên về lữ hành của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành

Bước 4: Nộp hồ sơ tại Tổng cục Du lịch

Bước 5: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Tổng Cục du lịch cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

04. Thời gian xử lý 10 ngày

05. Phí dịch vụ 15.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ