img5Service

Giấy phép

Tư vấn các điều kiện và thủ tục cấp giấy phép của các ngành nghề kinh doanh [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động ngành in

01. Nội dung dịch vụ

Cơ sở in trước khi hoạt động phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động ngành in khi thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm sau:
- Báo, tạp chí, ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật báo chí
- Tem chống giả

02. Luật áp dụng

1. Nghị định 60/2014/NĐ-CP
2. Nghị định 25/2018/NĐ-CP

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in
2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập
3.Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ tại

– Cơ sở in thuộc các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương: Bộ Thông tin và Truyền thông
– Cơ sở in khác: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông/Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép hoạt động in và và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động in. Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

04. Thời gian xử lý 15 ngày

05. Phí dịch vụ 35.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ