img5Service

Giấy phép

Tư vấn các điều kiện và thủ tục cấp giấy phép của các ngành nghề kinh doanh [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm

01. Nội dung dịch vụ

Trường hợp xin cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm:
1.Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và người sử dụng lao động
2. Thu thập, phân tích và cung ứng thông tin thị trường lao động
3. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề
4. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

Trường hợp xin cấp Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm:
1. Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm cho người sử dụng lao động cần tuyển lao động;
2. Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
3. Cung ứng, giới thiệu lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

02. Luật áp dụng

1. Nghị định 52/2014/NĐ-CP
2. Nghị định 140/2018/NĐ-CP

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Đảm bảo địa điểm trụ sở, chi nhánh thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên

Bước 2: Ký quỹ 300.000.000 VNĐ tại ngân hàng thương mại mà doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính

Bước 3: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm
2. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có xuất trình bản chính để đối chiếu
3. Bản sao Giấy xác nhận của ngân hàng thương mại mà doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính đã thực hiện ký quỹ 300.000.000 VNĐ
4. Giấy tờ chứng minh địa điểm của trụ sở, chi nhánh có tính ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng trở lên):
– Nếu là nhà thuê: Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên
– Nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp: giấy tờ hợp lệ chứng minh quyền sở hữu

Bước 4: Nộp hồ sơ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính

Bước 5: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối phải có văn bản nêu rõ lý do

Bước 6: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy phép, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tài khoản, tên giám đốc, số điện thoại.

Bước 7: Trước 10 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động.

04. Thời gian xử lý 07 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 20.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ