img5Service

Giấy phép

Tư vấn các điều kiện và thủ tục cấp giấy phép của các ngành nghề kinh doanh [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

01. Nội dung dịch vụ

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, trừ các trường hợp sau:
1. Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ
2. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định
3. Sơ chế nhỏ lẻ
4. Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ
5. Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn
6. Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
7. Nhà hàng trong khách sạn;
8. Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm
9. Kinh doanh thức ăn đường phố
10. Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

02. Luật áp dụng

1. Nghị định 15/2018/NĐ-CP
2. Thông tư 43/2018/TT-BCT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Đơn đề nghị;
2. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
3. Giấy xác nhận đủ sức khỏe/Danh sách tổng hợp xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (bản sao có xác nhận của cơ sở)
4. Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm/Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở).

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Công Thương/Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn/Sở Y tế tùy thuộc vào phạm vi hoạt động của cơ sở

Bước 3: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ.

Bước 4: (Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ), cơ sở phải nộp bổ sung hồ sơ trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Bước 5: (Trường hợp hồ sơ hợp lệ) Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan cấp dưới được ủy quyền bằng văn bản tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở và ra biên bản thẩm định

Bước 6: (Trường hợp kết quả biên bản thẩm định là không đạt) Cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận

Bước 7: (Trường hợp kết quả biên bản thẩm định là chờ hoàn thiện) cơ sở phải khắc phục, nộp báo cáo khắc phục và nộp phí thẩm định lại trong vòng 60 ngày. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo khắc phục, cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định lại. Nếu quá thời hạn 60 ngày mà cơ sở không nộp báo cáo khắc phục thì cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận

Bước 8: (Trường hợp kết quả biên bản thẩm định đầu tiên hoặc thẩm định lại đạt) Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định đạt, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

04. Thời gian xử lý 20 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 25.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ