img5Service

Giấy phép

Tư vấn các điều kiện và thủ tục cấp giấy phép của các ngành nghề kinh doanh [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục thông báo/đăng ký khuyến mãi theo chương trình

01. Nội dung dịch vụ

Các trường hợp phải thông báo, đăng ký khuyến mãi:
1. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi.
2. Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin,
3. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.
4. Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
5. Giảm giá
6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
7. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo phiếu dự thi trao thưởng
8. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên.
Ngoại lệ:
1. Tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng
2. Thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

02. Luật áp dụng

Nghị định 81/2018/NĐ-CP

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

  1. Thông báo thực hiện khuyến mãi

Bước 2: Nộp hồ sơ trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mãi tại

1. Sở Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
2. Bộ Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

Bước 3: Nhận kết quả xác nhận

04. Thời gian xử lý 05 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 15.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ