imgdautu

Đầu tư

Tư vấn thành lập dự án đầu tư, hoạt động sau thành lập, triển khai thực hiện dự án [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

01. Nội dung dịch vụ

Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong vòng 60 ngày kể từ ngày có một trong các thay đổi sau:
1. Thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài.
2. Thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện
3. Thay đổi tên gọi của Văn phòng đại diện
4. Thay đổi nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện
5. Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc trong khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý.

02. Luật áp dụng

1. Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016
2. Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/07/2016.

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, bao gồm

1. Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (theo mẫu)
2. Các tài liệu chứng minh về nội dung thay đổi, cụ thể:
2.1 Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài. (trường hợp 1)
2.2 Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện; bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện; giấy tờ chứng minh người đứng đầu cũ của Văn phòng đại diện đã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm thay đổi. (trường hợp 2)
2.3 Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện; bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện (trường hợp 5)
3. Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Bước 2: Nộp hồ sơ tại

1. Sở Công thương nơi đặt văn phòng đại diện
2. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao (đối với trường hợp Văn phòng đại diện nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao)

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Công thương/Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao xem xét hồ sơ, yêu cầu bổ sung (nếu có) và cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

04. Thời gian xử lý 05 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 1000 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ