img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH 1 thành viên/2 thành viên, Công ty cổ phần

01. Nội dung dịch vụ

Khi thành lập Công ty TNHH 1 thành viên/2 thành viên, Công ty cổ phần, khách hàng cần lưu ý các điều kiện thành lập sau:
1. Không thuộc trường hợp bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp
2. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh
3. Tên doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định
4. Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ
5. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp

02. Luật áp dụng

1. Luật doanh nghiệp 2014
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP
3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP
4. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
2. Điều lệ Công ty
3. Danh sách thành viên /Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
4. Bản sao thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên/cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân
5. Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên/cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
Đối với thành viên/cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự
6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh nơi dự định đặt trụ sở chính của Công ty

Bước 3:  Phòng đăng ký kinh doanh xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp thì Phòng đăng ký kinh doanh có thông báo gửi cho người thành lập có nêu rõ lý do và yêu cầu sửa đổi bổ sung

04. Thời gian xử lý 03 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 2.500.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ