img2Service

Người nước ngoài

Tư vấn điều kiện và thủ tục liên quan tới nhập cảnh, cư trú, lao động, kết hôn [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục đăng ký kết hôn cho người nước ngoài với người đang có quốc tịch Việt Nam

01. Nội dung dịch vụ

Người nước ngoài và người Việt Nam có nhu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam

02. Luật áp dụng

1. Luật Hộ tịch 2014;
2. Nghị định 123/2015/NĐ-CP

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  1. Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài
  2. Tờ khai theo mẫu quy định
  3. Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.
  4. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.
  5. Ngoài giấy tờ trên, nếu bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn; nếu là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 Nộp hồ sơ tại Phòng Tư pháp của UBND cấp huyện nơi công dân Việt Nam cư trú

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc (hoặc 10 ngày làm việc nếu cần xác minh), Trưởng Phòng tư pháp báo cáo Chủ tịch UBND huyện ký bản chính trích lục hộ tịch. Trường hợp từ chối thì phải có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

04. Thời gian xử lý 10 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 500 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ