img5Service

Giấy phép

Tư vấn các điều kiện và thủ tục cấp giấy phép của các ngành nghề kinh doanh [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

01. Nội dung dịch vụ

1. Doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh hoạt động lữ hành nội địa để phục vụ khách du lịch nội địa phải làm thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.
2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh hoạt động lữ hành nội địa, trừ khi điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

02. Luật áp dụng

1. Luật du lịch 2017
2. Nghị định 168/2017/NĐ-CP
3. Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ tại ngân hàng thương nơi mở tài khoản giao dịch chính với mức ký quỹ là 100.000.000 VNĐ
Bước 2: Ngân hàng thương mại cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ
Bước 3: Doanh nghiệp bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng lao động với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành có trình độ từ trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ điều hành du lịch nội địa
Bước 4: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa (theo mẫu)
2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
3. Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành
4. Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành
5. Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành: Bằng trung cấp trở lên trở lên về chuyên ngành lữ hành hoặc Chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa

Bước 5: Nộp hồ sơ tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Bước 6: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

04. Thời gian xử lý 10 ngày

05. Phí dịch vụ 10.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ