img2Service

Người nước ngoài

Tư vấn điều kiện và thủ tục liên quan tới nhập cảnh, cư trú, lao động, kết hôn [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục cấp đổi thẻ thường trú

01. Nội dung dịch vụ

Thẻ thường trú do Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp. Định kỳ 10 năm một lần, người nước ngoài thường trú phải đến Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú để cấp đổi thẻ.

02. Luật áp dụng

1. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).
2. Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  1. Tờ khai đề nghị cấp đổi thẻ thường trú
  2. 02 ảnh mới chụp, cỡ 2x3cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu (01 ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh để rời)
  3. Thẻ thường trú
  4. Bản sao hộ chiếu có chứng thực, trừ trường hợp người không quốc tịch

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ tới Công an tỉnh, thành phố nơi mình thường trú

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người nước ngoài thường trú cấp đổi thẻ

04. Thời gian xử lý 20 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 350 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ