Thủ tục tăng vốn điều lệ

Tình huống:

Công ty cổ phần có 5 cổ đông, do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty chúng tôi muốn tăng vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. Mỗi cổ đông sáng lập Công ty góp thêm 1 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ như vậy chúng tôi cần thực hiện những thủ tục gì? Thành phần hồ sơ bao gồm các tài liệu nào? Rất mong nhận được sự tư vấn của Luật sư.

Cơ sở pháp lý:

  1. Luật doanh nghiệp 2014;
  2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP;
  3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP;
  4. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Ý kiến tư vấn:

Theo quy định tại Khoản 29 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014: “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.”

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, để tăng vốn điều lệ, công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động. Theo đó, việc chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

a) Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;

b) Chào bán cổ phần riêng lẻ.

c) Chào bán ra công chúng;

Như vậy, khi thực hiện tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp cần thực hiện một trong các hình thức nêu trên. Đối với mỗi trường hợp, sẽ có hình thức và thủ tục thực hiện khác nhau.

Thủ tục thay đổi vốn đối với Công ty cổ phần (tăng vốn điều lệ) tham khảo tại đây

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ