Công nhận cha quốc tịch nước ngoài cho trẻ em Việt Nam

Tình huống:

Anh Ty có quốc tịch Đài Loan, quen biết với chị Yến trong một lần công tác tại Việt Nam. Hai người chung sống như vợ chồng và có một đứa con, tuy nhiên không đăng ký kết hôn. Hiện tại, đứa bé đã được 5 tuổi, chuẩn bị đi học nên Anh Ty mong muốn làm khai sinh cho đứa bé và mong muốn được tư vấn các thủ tục liên quan.

Căn cứ pháp lý:

  1. Luật hôn nhân gia đình 2014;
  2. Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định một số điều Luật hộ tịch.

Ý kiến tư vấn:

Trường hợp Anh Ty việc thực hiện thủ tục công nhận cha, con có yếu tố nước ngoài được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của cha hoặc mẹ. Các Bên phải chứng minh được quan hệ cha, mẹ, con thông qua Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

Việc nhận con dưới tuổi vị thành niên được thực hiện mà không cần hỏi ý kiến của đứa trẻ, do vậy Anh Ty có thể thỏa thuận với mẹ đứa bé để thực hiên thủ tục nhận cha, con theo quy định của pháp luật. Chi tiết thủ tục, vui lòng tham khảo tại đây

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ