Quy trình chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty cổ phần

Công ty cổ phần có thể thực hiện chào bán cổ phần nhằm mục đích tăng vốn điều lệ của công ty. Theo Luật Doanh nghiệp hiện nay có 3 hình thức chào bán cổ phần: chào bán cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phần riêng lẻ và chào bán cổ phần ra công chúng.

Trong đó chào bán cố phần ra công chúng chỉ áp dụng với trường hợp công ty cổ phần đại chúng theo quy định pháp luật về chứng khoản. Chào bán cổ phần riêng lẻ là việc chào bán cổ phần của công ty không phải là công ty cổ phần đại chúng. Cổ phần riêng lẻ được chào bán ra ngoài với các cá nhân không phải là thành viên của công ty. Trong bài viết dưới đây, Bizlawyer sẽ thông tin đến Quý khách hàng trình tự, thủ tục để chào bán cổ phần riêng lẻ.

Bước 1: Đại hội đồng cổ đông họp và thông qua nghị quyết về chào bán cố phẩn riêng lẻ.

Bước 2: Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.
Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ;

– Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ;

– Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bước 3: Công ty có quyền bán cổ phần sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến phản đối của Cơ quan đăng ký kinh doanh;

Bước 4: Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chào bán cổ phần, người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.
Thành phần hồ sơ:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ; trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

– Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.
Cơ quan giải quyết: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

Kết quả giải quyết: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là những tư vấn của Bizlawyer liên quan đến việc chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp qua Hotline 0868801900 để được Luật sư/Chuyên viên tư vấn của Bizlawyer kịp thời hỗ trợ

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ