Giao dịch liên kết và hệ quả pháp lý đối với Doanh nghiệp

Ngày 24/02/2017, Chính Phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có hiệu lực vào ngày 01/5/2017 (“Nghị định 20/2017/NĐ-CP”).

Nghị định 20/2017/NĐ-CP ra đời đã đánh dấu một mốc phát triển quan trọng của Việt Nam trong hội nhập và phát triển kinh tế, đặc biệt đối với hoạt động xúc tiến đầu tư. Thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng các chính sách thuế mang tính nhất quán đối với khung pháp lý toàn cần về sự minh bạch cũng như những nỗ lực để hạn chế hành vi trốn thuế.

Qua đó, Nghị định 20/2017/NĐ-CP đã đưa ra nhiều quy định liên quan đến giao dịch liên kết, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về: Thế nào là giao dịch liên kết? Trách nhiệm của doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch liên kết? và hệ quả pháp lý nếu doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật? Cụ thể như sau:

1. Thế nào là Giao dịch liên kết?

Theo Khoản 3 Điều 4 Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định: Giao dịch liên kết là giao dịch phát sinh giữa “các bên có quan hệ liên kết” “trong quá trình sản xuất, kinh doanh”. Như vậy, để xác định một giao dịch của doanh nghiệp có phải là giao dịch liên kết hay không, chúng ta cần xem xét đến 02 yếu tố sau:

Thứ nhất, các bên có quan hệ liên kết (Chi tiết tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP):

– Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

– Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

Thứ hai, chúng là những giao dịch phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh:

– Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng: Máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; tài sản hữu hình, tài sản vô hình.

– Vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác.

– Thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực.

– Chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết.

Có thể bạn quan tâm : Xuất khẩu lao động tại Việt Nam

2. Trách nhiệm của doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch liên kết

Các quy định của Nghị định 20/2017/NĐ-CP đòi hỏi các doanh nghiệp khi tham gia vào các giao dịch liên kết phải đảm bảo các giao dịch này không làm giảm nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam. Theo đó, tại Điều 10 Nghị định 20/2017/NĐ-CP, doanh nghệp khi thực hiện các giao dịch liên kết phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện các nghĩa vụ của Người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.

– Kê khai, xác định giá giao dịch liên kết, không làm giảm nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam.

– Kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP và nộp cùng Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Lưu giữ và cung cấp Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, trong đó:

• Thành phần hồ sơ: Hồ sơ quốc gia; Hồ sơ thông tin về tập đoàn; Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ, được lập theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

• Thời điểm lập: Trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.

• Việc xuất trình: Theo yêu cầu cung cấp thông tin của Cơ quan thuế. Khi Cơ quan thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, thời hạn cung cấp Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin.

3. Hệ quả pháp lý nếu doanh nghiệp không thực hiện các nghĩa vụ nêu tại Mục 2 của bài viết.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định 20/2017/NĐ-CP, trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện việc kê khai; thực hiện không đầy đủ; cung cấp không đầy đủ các thông tin liên quan tới giao dịch liên kết; sử dụng các thông tin không trung thực, không đúng với thực tế thì Cơ quan quản lý thuế có quyền:

– Ấn định mức giá; tỷ suất lợi nhuận; tỷ lệ phân bổ lợi nhuận được sử dụng để kê khai tính thuế;

– Ấn định thu nhập chịu thuế hoặc số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết trong kỳ tính thuế.

Có thể bạn quan tâm : Thủ tục giải thể doanh nghiệp
Kết luận

Trên đây là một số quy định của pháp luật có liên quan đến giao dịch liên kết và hệ quả pháp lý của nó đối với doanh nghiệp, hy vọng bài viết trên hữu ích đối với bạn, Bizlawyer là Tổ chức hành nghề luật sư với đội ngũ luật sư/chuyên viên tư vấn dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế nói chung và giao dịch liên kết nói riêng

Hy vọng những thông tin trong bài viết này hữu ích với bạn, nếu bạn còn vướng mắc nào cần được giải đáp về thủ tục pháp lý trong lĩnh vực thuế hoặc các giao dịch liên kết,  quý khách hàng có thể liên hệ với Bizlawyer qua địa chỉ email: Info@bizlawyer.vn hoặc Hotline Gọi ngay: 086.888.1900 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

 

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ