Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cần đáp ứng điều kiện gì?

Căn cứ khoản 2 Điều 106 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

(1) Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ; tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;

(2) Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;

(3) Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;

(4) Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;

(5) Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;

(6) Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
Theo quy định tại Phụ lục 4 Luật số 03/2016/QH14, kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Do vậy, để có thể tiến hành các hoạt động nêu trên, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện cụ thể sau:

1. Điều kiện cơ sở vật chất

Hiện nay pháp luật Việt Nam không có quy định cụ thể về điều kiện trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Tuy nhiên doanh nghiệp khi đầu tư cũng cần chú ý và đầu tư một cách đầy đủ. Thông thường yêu cầu về cơ sở vật chất của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học về cơ bản cần đáp ứng như sau:

• Có hợp đồng thuê nhà dài hạn hoặc có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp địa điểm tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học của doanh nghiệp;

• Có cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, ví dụ như phòng họp, phòng làm việc, phòng tiếp khách…và các trang thiết bị như bàn ghế, giá sách, bàn làm việc, máy vi tính… Để đảm bảo cho quá trình hoạt động, doanh nghiệp nên bố trí tối thiểu 01 phòng làm việc và 01 phòng tiếp khách.

2. Điều kiện của nhân sự

Khoản 3 Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học như sau: “Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Như vậy, có thể thấy rằng về điều kiện đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học hiện nay pháp luật Việt Nam không quy định cụ thể về số lượng nhân viên trực tiếp tư vấn. Tuy nhiên, doanh nghiệp nên xây dựng đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn phù hợp với quy mô hoạt động và phương án kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, trong quá trình tuyển dụng nhân sự, doanh nghiệp cần lưu ý lựa chọn các ứng viên đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Có trình độ đại học trở lên;

(2) Có thể sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;

(3) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu ở trên, để được xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho doanh nghiệp, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ