Điều kiện và thủ tục thành lập công ty đại chúng

Câu hỏi về Điều kiện và thủ tục thành lập công ty đại chúng:

Công ty cổ phần A đang có nhu cầu chuyển đổi thành công ty đại chúng. Do vậy, công ty A mong muốn được tư vấn về các điều kiện, thủ tục thành lập công ty đại chúng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trả lời cho câu hỏi về điều kiện và thủ tục thành lập công ty đại chúng:

Rất cảm ơn Quý doanh nghiệp đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners (“Bizlawyer”). Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi trên của Quý doanh nghiệp như sau:

I. Tổng quan về Công ty đại chúng.

Căn cứ theo Điều 25, Văn bản hợp nhất số 41/VBHN-VPQH Luật chứng khoán thì Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba trường hợp sau đây:

1. Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;

2. Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán;

3. Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (như ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm và tổ chức kinh doanh chứng khoán) và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

Đối với trường hợp 1 và 2, việc trở thành công ty đại chúng là sự chủ động thực hiện xuất phát từ phía công ty, tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật về chứng khoán cho công ty đại chúng.

Đối với trường hợp 3, công ty cổ phần đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ và số cổ đông đã nêu sẽ nghiễm nhiên trở thành công ty đại chúng nhưng phải thông qua thủ tục đăng ký công ty đại chúng. Ngày trở thành công ty đại chúng được tính từ ngày hoàn thành việc góp vốn đầy đủ và số cổ đông được ghi nhận trong số cổ đông có từ 100 nhà đầu tư trở lên. Vậy nên, trong vòng 90 ngày kể từ ngày trở thành công ty đại chúng, công ty có trách nhiệm phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (theo quy định tại khoản 2, Điều 25 Văn bản hợp nhất số 41/VBHN-VPQH Luật chứng khoán).

Như vậy có thể thấy rằng, dấu hiệu cơ bản để phân biệt công ty đại chúng và không phải công ty đại chúng gồm: (1) công ty đại chúng có ít nhất 100 cổ đông và không có sự giới hạn tối đa về số cổ đông; (2) công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Trong phạm vi bài viết này, Bizlawyer chỉ đề cập đến thủ tục đăng ký công ty đại chúng đối với trường hợp số 3.

II. Thủ tục đăng ký công ty đại chúng.

Thủ tục đăng ký công ty đại chúng chỉ áp dụng đối với trường hợp 3 tại Mục I nêu trên, các trường hợp còn lại được thực hiện theo các quy định riêng biệt về chứng khoán đối với công ty đại chúng.

1) Thẩm quyền: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

2) Thành phần hồ sơ:

– Điều lệ công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông được lập theo mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

– Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập.

3) Thời gian, trình tự giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4) Nghĩa vụ công bố thông tin về việc đăng ký công ty đại chúng của doanh nghiệp:

– Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; công bố tên công ty đại chúng, công ty đại chúng có trách nhiệm công bố thông tin trên một (01) tờ báo trung ương hoặc một (01) tờ báo địa phương nơi đăng ký trụ sở chính.

– Bản thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông lập theo mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP; điều lệ công ty, các báo cáo tài chính phải được đăng trên trang thông tin điện tử của công ty.

Kết luận

Nếu Quý doanh nghiệp còn vướng mắc ở nội dung nào, hoặc mong muốn được trợ giúp về các thủ tục nêu trên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể liên hệ với Bizlawyer qua địa chỉ email: Info@bizlawyer.vn hoặc Hotline Gọi ngay: 086.888.1900 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ