Đăng ký website thương mại điện tử

Tình huống:

Công ty A là doanh nghiệp mới được thành lập và dự hoạt động trong lĩnh vực lao động, cụ thể như sau:

  • Tư vấn nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;
  • Tư vấn việc làm cho người lao động lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; kỹ năng thi tuyển; tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước;
  • Tư vấn cho người sử dụng lao động tuyển dụng, quản lý lao động; quản trị và phát triển nguồn nhân lực, sử dụng lao động và phát triển việc làm.
  • Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm cho người sử dụng lao động cần tuyển lao động;
  • Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

Vậy, Công ty A cần đáp ứng các điều kiện gì khi tiến hành hoạt động kinh doanh trên?

Trả lời:

Trong trường hợp này, ngành nghề kinh doanh mà Công ty dự định thực hiện là kinh doanh dịch vụ việc làm, là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo đó, để thực hiện hoạt động kinh doanh nêu trên, Công ty phải được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm trước khi triển khai kinh doanh. Quy trình đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm:

  • Điều kiện:

– Địa điểm của Công ty phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên;

– Công ty phải thực hiện ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi Quý Công ty mở tài khoản giao dịch chính.

  • Hồ sơ yêu cầu:

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép;

– Bản sao có chứng thực Giấy xác nhận đã thực hiện ký quỹ theo của ngân hàng;

– Giấy tờ về địa điểm của Quý Công ty.

  • Cơ quan tiếp nhận: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
  • Thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc kể từ ngày Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trước khi đi vào hoạt động Công ty sẽ cần thực hiện thủ tục thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và trước khi bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm, Công ty có trách nhiệm thông báo cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về ngày bắt đầu hoạt động.

 

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ