Đăng ký thuế cho doanh nghiệp sau khi thành lập

Tình huống:

Công ty TNHH DV KT A thành lập ngày 07 tháng 08 năm 2019, đã đăng ký mẫu con dấu tại Sở kế hoạch và đầu tư. Sau khi thành lập, Công ty không biết cần thực hiện các thủ tục đăng ký thuế sau thành lập như thế nào? Cần sự tư vấn trình tự, thủ tục thực hiện từ phía Luật sư.

Cơ sở pháp lý:

 1. Luật doanh nghiệp 2014;
 2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP;
 3. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT;
 4. Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài;
 5. Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
 6. Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
 7. Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.

Ý kiến tư vấn:

Trường hợp doanh nghiệp của bạn kinh doanh ngành nghề kinh doanh không có điều kiện thì sau khi thành lập và có con dấu, Công ty có thể đi vào hoạt động. Tuy nhiên, Công ty cần thực hiện các thủ tục về thuế sau thành lập để đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ với cơ quan nhà nước và không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Các thủ tục về thuế sau thành lập gồm các công việc sau:

 • Kê khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài trong thời hạn luật định
 • Kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
 • Lựa chọn chế độ kế toán và phương pháp khấu hao tài sản cố định

Trình tự, thủ tục thuế sau thành lập doanh nghiệp, xem tại đây.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ