Các thủ tục cần thiết để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

1. Cở sở pháp lý trong thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

– Luật Đầu tư 2014;

– Nghị định 83/2015/NĐ-CP;

– Thông tư 12/2016/TT-NHNN;

2. Điều kiện để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài nhằm thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài

Có 4 điều kiện cơ bản để Nhà đầu tư Việt Nam (“NĐT”) chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài nhằm thực hiện dự án tại nước ngoài:

– Thứ 1, NĐT đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (“GCNĐKĐTNN”).

(Lưu ý: Nếu chưa được cấp GCNĐKĐTNN, NĐT vẫn có thể thực hiện chuyển ngoại tệ hoặc hàng hóa, máy móc, thiết bị ra nước ngoài để phục vụ cho hoạt động khảo sát, nghiên cứu, thăm dò thị trường và thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư khác theo quy định của Chính phủ.)

– Thứ 2, hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép.

(Lưu ý: Trường hợp pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư không quy định về việc cấp phép đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư, NĐT phải có tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư).

– Thứ 3, NĐT đã có tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài.

(Lưu ý: Giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải được thực hiện thông qua một tài khoản vốn riêng mở tại một tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam và phải đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối).

– Thứ 4, việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Các thủ tục cần thiết

Nếu bạn là NĐT đã được cấp GCNĐKĐTNN và đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép thì bước tiếp theo sẽ:

(1) Mở tài khoản vốn đầu tư nước ngoài (“TKVĐTNN”)

(2) Đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài (“ĐKGDNH”)

Sau đây là một số lưu ý NĐT cần quan tâm:

a) Lưu ý khi mở TKVĐTNN:

Loại đồng tiền: Có thể là đồng Việt Nam hoặc 01 (một) loại ngoại tệ phù hợp với nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài.

Số lượng TKVĐTNN:

– 1 dự án được cấp GCNĐKĐTNN, NĐT sẽ phải mở 01 TKVĐTNN. Trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam, NĐT được mở và sử dụng đồng thời 1 TKVĐTNN bằng đồng Việt Nam và 1 TKVĐTNN bằng ngoại tệ tại 1 tổ chức tín dụng được phép.

– Nếu NĐT có nhiều dự án đầu tư ở nước ngoài phải mở TKVĐTNN riêng biệt cho từng dự án.

– Trường hợp dự án đầu tư ở nước ngoài có sự tham gia của nhiều NĐT, mỗi NĐT phải mở TKVĐTNN riêng biệt để chuyển vốn ra nước ngoài trong phạm vi tổng vốn đầu tư và tỷ lệ phần vốn góp theo GCNĐKĐTNN do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp

b) Lưu ý khi ĐKGDNH

Thẩm quyền xác nhận đăng ký:

– NĐT là tổ chức tín dụng: Ngân hàng Nhà nước

– NĐT không phải là tổ chức tín dụng: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi NĐT có trụ sở chính hoặc nơi NĐT là cá nhân đăng ký thường trú.
Thành phần hồ sơ đăng ký:

– Đơn đăng ký;

– Bản sao được cấp từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu GCNĐKĐTNN;

– Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của nhà đầu tư về tính chính xác của bản sao và bản dịch) văn bản chấp thuận hoặc cấp phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư cấp hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

– Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở TKVĐTNN của NĐT trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ.

– Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền NĐT đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp GCNĐKĐTNN để đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với trường hợp đã chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài trước khi được cấp GCNĐKĐTNN.

– Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

Trên đây là một số quy định của pháp luật về Các thủ tục cần thiết để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài nhằm thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài.

Chúng tôi là đơn vị cung cấp và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan về vấn đề này, nếu bạn có bất cứ vướng mắc nào liên quan, hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline 086.880.1900 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời hoặc truy cập website: https://giayphepthutuc.com/ để tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ